Follow Tiendientu on Telegram

Ví tiền điện tử

Lỗ hổng mới trong ví Ledger có thể trở thành thảm họa

Piccino 07/08/2020

Follow Tiendientu on Telegram

tiendientu-header Một báo cáo gần đây cho rằng ứng dụng Ledger đã không thể khắc phục một lỗ hổng lớn cho phép tấn công bằng phương pháp chấp thuận giao dịch các đồng được tạo ra từ hard fork Bitcoin.

Công ty Mo Nokhbeh đã tuyên bố rằng ví của Ledger không thể tách biệt rạch ròi các ứng dụng chịu trách nhiệm cấp phép cho các giao dịch của các tài sản khác nhau.

Điều này tạo ra một lỗ hổng, và người dùng có thể bị đánh lừa khi ủy quyền một giao dịch cho một tài sản ít giá trị hơn – chẳng hạn như Litecoin (LTC), Bitcoin Cash (BCH) hoặc bất kỳ đồng xu có nguồn gốc từ Bitcoin – trong khi thực tế là một giao dịch Bitcoin (BTC) đang được thực hiện.

Follow Tiendientu on Telegram
tiendientu.org