Follow Tiendientu on Telegram

Những nghiên cứu khảo sát về cryptocurrency

Có vẻ như người dùng tiền mã hóa đã không còn lui tới các sàn giao dịch

When Lambor 09/11/2019

Follow Tiendientu on Telegram

tiendientu-header Theo báo cáo của nhà nghiên cứu thị trường Larry Cermak từ The Block, lưu lượng truy cập từ các sàn giao dịch tiền mã hóa trên toàn thế giới đang giảm liên tục trong năm tháng qua. 


Lượng truy cập của các sàn giao dịch tiền mã hóa đã liên tục giảm kể từ tháng 6. Điều này cho thấy mối quan tâm của các nhà đầu tư cryptocurrency nhỏ lẻ đang dần về mo.

Lượng truy cập các sàn giao dịch giảm liên tục kể từ tháng 6, cho thấy lãi suất bán lẻ giảm.

Nhà nghiên cứu thị trường Larry Cermak chia sẻ:

“Sau khi phân tích lượng truy cập của 37 sàn giao dịch tiền mã hóa hàng đầu từ tháng 04/2019 đến 09/2019, tôi nhận thấy lượng truy cập đã giảm 37% kể từ tháng 06/2019.”

Vào tháng 09/2019, tổng lượt truy cập trung bình trong tháng cho toàn bộ 37 sàn giao dịch là 103,6 triệu. Trong khi vào tháng 06/2019, con số này đạt đến hơn 150 triệu. Đứng đầu bảng xếp hạng này là Coinbase. Đây là sàn giao dịch có số lượng truy cập ước tính cao nhất. Ước tính trong khoảng từ tháng 4 đến tháng 9, lưu lượng truy cập xấp xỉ 157 triệu. Theo sát sau là Binance với gần 148 triệu. Sự suy giảm lượng truy cập cũng cùng xu hướng với khối lượng giao dịch thấp hơn kể từ tháng 6 tại các sàn giao dịch trên.

tiendientu.org-luu-luong-truy-cap-san-tien-ma-hoa-giam-lien-tuc
Nguồn: SimilarWeb, The Block.
Follow Tiendientu on Telegram