Follow Tiendientu on Telegram

Mastercard ra mắt nền tảng thử nghiệm tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương

Piccino 10/09/2020

Follow Tiendientu on Telegram

tiendientu-header Mastercard đã xây dựng một nền tảng thử nghiệm ảo để giúp các ngân hàng trung ương đánh giá và khám phá các loại tiền kỹ thuật số quốc gia.

Các ngân hàng trung ương trên khắp thế giới đang “nóng lên” với khái niệm tạo ra các loại tiền kỹ thuật số của riêng họ. Một cuộc khảo sát gần đây từ Ngân hàng Thanh toán Quốc tế cho thấy 80% ngân hàng đang nghiên cứu CBDC bằng cách này hay cách khác. Trong đó, 40% ngân hàng đã chuyển sang giai đoạn thử nghiệm.

Mastercard đang tìm cách hỗ trợ những nỗ lực này bằng một nền tảng mới được thành lập của mình. Nền tảng này hứa hẹn cho phép mô phỏng việc phát hành, phân phối và giao dịch CBDC giữa các ngân hàng, nhà cung cấp dịch vụ tài chính và người tiêu dùng.

Gã khổng lồ thanh toán đang mời các ngân hàng trung ương, cũng như các ngân hàng thương mại và các công ty tư vấn và công nghệ, đánh giá các thiết kế công nghệ CBDC, xác nhận các trường hợp sử dụng và đánh giá khả năng tương tác với các đường ray thanh toán hiện có.

Follow Tiendientu on Telegram