Kiến thức Cryptocurrency và Blockchain

Mayer Multiple là gì? Công cụ cho thấy khi nào nên Buy, Sell, Hold Bitcoin

Abraham 25/06/2019

 Trace Mayer – một nhà đầu tư nổi tiếng trong giới crypto – đã phát minh ra một chỉ số mà dựa vào nó, ta sẽ có một góc nhìn cơ bản để quyết định nên Buy, Sell, hay Hold Bitcoin tại bất kỳ thời điểm xác định nào. Trace Mayer đặt tên chỉ số này là Mayer Multiple.


Mayer Multiple là gì?

Mayer Multiple là một chỉ số được tạo ra bởi Trace Mayer như là một cách để phân tích giá Bitcoin dựa trên các dữ liệu lịch sử, kể từ khi đồng tiền này được tạo ra.

Mayer Multiple là hệ số của giá trị đường trung bình động 200 ngày của Bitcoin, so với giá Bitcoin:

Mayer Multiple tại thời điểm A = Giá Bitcoin tại thời điểm A / Giá trị MA 200 tại thời điểm A

Với mức giá hiện tại là $11.115,99, trang này tính được giá trị Mayer Multiple là 2,17.

tiendientu.org-mayer-multiple-la-gi-1

Hiểu một cách đơn giản, con số Mayer Multiple này cho thấy liệu Bitcoin có đang bị định giá quá cao so với giá trị trung bình của nó hay không. Mayer Multiple càng cao thì giá của nó càng chênh lệch nhiều so với giá trị trung bình (MA 200), tức là trên biểu đồ kỹ thuật, giá BTC sẽ nằm cách càng xa so với đường MA 200.

Chỉ số Mayer Multiple trung bình kể từ khi Bitcoin ra đời là 1,39.

Mayer Multiple và biểu đồ quá khứ

Biểu đồ dưới đây cho thấy giá trị Mayer Multiple kể từ sự ra đời của Bitcoin, và trong các năm trước đây, biểu đồ này được cập nhật hàng ngày.

  • Mayer Multiple kể từ khi Bitcoin ra đời:

tiendientu.org-mayer-multiple-la-gi-2

  • Mayer Multiple kể từ thời điểm này năm ngoái:

tiendientu.org-mayer-multiple-la-gi-3

Như biểu đồ trên, mức 2,4 được đánh dấu đỏ – đó chính là con số xác định bởi Trace Mayer:

Các tính toán và thống kê xác định rằng trong quá khứ, kết quả đầu tư dài hạn tốt nhất có thể đạt được khi tích luỹ Bitcoin bất kể khi nào Mayer Multiple THẤP HƠN mức 2,4.

Nói cách khác, khi mua Bitcoin tại các thời điểm Mayer Multiple thấp hơn 2,4 thì sẽ có kết quả đầu tư dài hạn tốt hơn, dựa trên các dữ liệu trong quá khứ.

Tại sao vậy?

Vì mức 2,4 được xác định là mức Bitcoin được định giá thấp, trên mức này Bitcoin đã bị định giá cao.

Sử dụng Mayer Multiple để ra các quyết định đầu tư

Mayer Multiple theo sát các chu kỳ tích luỹ và phá vỡ của Bitcoin để tạo ra một ý niệm về mệnh giá (fair value). Có thể coi nó là TỐC ĐỘ của giá Bitcoin trong việc di chuyển ra xa đường MA 200. Khi giá di chuyển quá nhanh và quá xa khỏi đường này, khả năng một cuộc điều chỉnh mạnh chuẩn bị xảy ra.

Kể từ tháng 4, giá Bitcoin đã bắt đầu di chuyển ra xa đường MA 200, khiến cho chỉ số Mayer Multiple của nó tăng lên rất nhanh, gần chạm mức quan trọng 2,4. Hiện tại có thể tạm khẳng định rằng việc tích luỹ Bitcoin vẫn còn hấp dẫn, cho tới khi chỉ số này chạm 2,4.

tiendientu.org-mayer-multiple-la-gi-4

Trong quá khứ, Mayer Multiple có hai lần chạm 2,4 và giảm lại, có ba lần chạm 2,4 và break lên trên. Các đỉnh cao nhất mọi thời đại cũng giảm dần theo thời gian, chứng tỏ giá trị Bitcoin ngày càng đi gần hơn với giá trị trung bình của nó (ít bị bong bóng hơn).

tiendientu.org-mayer-multiple-la-gi-5

Bảng khuyến nghị dựa trên chỉ số Mayer Multiple

Được tiendientu.org đăng tải dưới đây là bảng khuyến nghị các quyết định đầu tư dựa trên chỉ số Mayer Multiple, được thực hiện bởi mayermultiple.com vào ngày 24/6.

tiendientu.org-mayer-multiple-la-gi-6

Chia các quyết định đầu tư dựa theo chỉ số Mayer Multiple như sau:

  • 0,4x-0,9x: định giá cực thấp (rẻ) – mua mạnh
  • 0,9x-1,2x: định giá thấp – Buy
  • 1,2x-1,7x: định giá trung bình – HODL
  • 1,7x-2,9x: định giá cao – HODL Sell
  • 2,9x-12,8x: định giá cực cao (mắc) – Sell

Thị trường hiện tại đang ở mức định giá cao (overvalued), tức là khuyến nghị HODL hoặc Sell (có thể là chốt lời một phần, còn lại HODL).

Cần lưu ý là khi Mayer Multiple vượt mức 2,9 đã được gọi là định giá cao, nhưng nó hoàn toàn có thể tiếp tục tăng và tạo các đỉnh cao hơn. Đỉnh ATH vào đầu 2018 thì Mayer Multiple có trị số 3,78.

Do đó, khi Mayer Multiple vượt 2,9 không có nghĩa là nên Sell, nó chỉ có nghĩa là BTC đang vượt quá so với giá trị trung bình của nó (định giá cao), và nên cẩn trọng khi mua thêm hoặc cân nhắc chốt lời.

BVNEX