Follow Tiendientu on Telegram

Mexico – Dự luật mới có thể sẽ tạo ra sự thay đổi lớn đối với Bitcoin

Satoshi Nakatomoon 06/04/2017

Follow Tiendientu on Telegram

Mexico gần đây đã đưa ra một dự luật – định nghĩa Bitcoin là một tài sản kỹ thuật số và đưa ra các quy định cho các sàn giao dịch Bitcoin. Sebastian Acosta Checa, người sáng lập sàn giao dịch Isibit để tìm hiểu thêm về dự luật này và nó ảnh hưởng gì tới hệ sinh thái Bitcoin.

Dự thảo đầu tiên của dự luật

news.bitcoin: Ông có thể cho mọi người biết về dự luật mới và khi nào nó được công bố ?

Sebastian Acosta Checa: Dự thảo đầu tiên của luật công nghệ tài chính đã được Bộ Trưởng và Tái Chính của Mexico, Jose Antonio Meade trình bày trong Công Ước Hiệp Hội Ngân Hàng Mexico lần thứ 80, tổ chức tại Acapulco và 23/3/2017. Theo đó, dự luận này ngân hàng TW sẽ xác định quy định áp dụng cho các tài sản kỹ thuật số như Bitcoin.


Dự luật đang được quảng bá bởi Giám Đốc Điều Hành nhưng vẫn cần được Quốc Hội thông qua. Tuy nhiên, tôi đã nhận thấy sự đồng thuận rộng rãi giữa các đảng chính trị về phương thức làm để có thể có lợi cho nền kinh tế, kêu gọi đầu tư từ nhiều nhà đầu tư nước ngoài hơn và giúp ngành công nghiệp ở Mexico phát triển.


Các quy định mới là một phần của Chính Sách Quốc Gia cho ngành Tài Chính được trình bày bởi tổng thống Mexico vào 21/6/2016. Một trong những trục chính của chính sách là tập trung vào việc sử dụng các đổi mới công nghệ để cung cấp cho các dịch vụ tài chính. Chính phủ đang nhận thấy những tiến bộ công nghệ đã làm thay đổi cách thức hoạt động của người dân trong một số ngành, bao gồm cả ngành tài chính. Đây là một ưu điểm chính để thúc đây việc áp dụng các sáng kiến công nghệ làm giảm chi phí dịch vụ tài chính và mở rộng việc sử dụng trong người dân.

 

Xem thêm thông tin tại Tiendientu.org

Bằng cách nào Mexico sẽ xác định Bitcoin là “tài sản số”

news.bitcoin: Dự luật nói gì về Bitcoin ?

Sebastian Acosta Checa: Ngân Hàng TW sẽ xác định “tài sản số” bằng cách làm theo hai tiêu chí cơ bản. Các tiêu chí đầu tiên là sự chấp nhận rộng rãi của công chúng ( high maket cap) và thứ hai là các giao thức, quy tắc và cơ chế cho phép tạo ra, xác định, phân chia và kiểm soát việc thay thế các đơn vị trong tài khoản.


“Về cơ bản, chúng ta đang nói về một đồng tiền sử dụng cơ chế đồng thuận và Blockchain được chấp nhận bởi Ngân Hàng Mexico”.


Mọi người (kể cả miners) có tài sản kỹ thuật số không thực hiện các hoạt động vì lợi ích của người khác, không yêu cầu phải có sự cho phép từ các cơ quan quản lý và có thể sử dụng tài sản kỹ thuật số trong thương mại hàng ngày.


Dự luật có quy định cụ thể những điều mà markercap được yêu cầu cho một crytocurrency để coi là một tài sản kỹ thuật số ?. Ngoài ra, còn có những tín hiệu nào để xác đinh cơ chế đồng thuận được yêu cầu ?.


Dự thảo dài 76 trang. Nó giải quyết hầu hết các mối quan ngại và phản đối của luật pháp khi làm việc với Bitcoin và công nghệ Blockchain ở Mexico, nhưng nó không đi vào mức chi tiết hay đưa ra các yêu cầu cụ thể về kỹ thuật.


Các hướng dẫn sẽ được Ngân Hàng TW công bố dưới hình thức “thông tư” (Technical Letters). Qua những chữ cái này, Ngân Hàng TW sẽ xác định “tài sản số” hợp pháp. Tôi có thể đảm bảo BitcoinEthereum của bạn sẽ có ở đó.


Mục tiêu của chính phủ là chuyển sang nền kinh tế số, giảm hay loại bỏ việc sử dụng tiền mặt, làm cho quá trình đánh thuế hiệu quả hơn và minh bạch hơn, tạo ra cơ chế tự động hóa các hoạt động kiểm soát/ kiểm toán và giám sát, mở rộng phạm vi dịch vụ tài chính hơn nữa.

Yêu cầu đối với sàn giao dịch Bitcoin

news.bitcoin: Luật pháp quy định gì về sàn giao dịch Bitcoin ?

Sebastian Acosta Checa: Một phần của Luật Công nghệ Tài Chính đề cập đến “Tổ chức quản lý tài sản kỹ thuật số” bao gồm các sàn giao dịch Bitcoin như ISBIT.


Các sàn giao dịch như ISBIT được yêu cầu giữ tất cả các khoản depisit của khách hàng, không giống với các ngân hàng là có khả năng cho vay một phần tiền deposit mà họ nhận được.


Các sàn giao dịch Bitcoin không được cho mượn hay tái đầu tư tài sản của khách hàng. Đây làm một biện pháp bảo vệ người tiêu dùng hiệu qủa , Họ cũng phải thông báo cho công chúng về tất cả các rủi ro mà khách hàng có thể nhận được. Trong trường hợp các dịch vụ liên quan tới các ngân hàng truyền thống hay mạng lưới thanh toán truyền thống, chúng tôi cũng phải có tư cách pháp nhân của môt “Tổ Chức Tài Trợ Thanh Toán Điện Tử“.

Những yêu cầu bắt buộc

news.bitcoin: Những yêu cầu đối với các sàn giao dịch để giữ tiền ?. Liệu nó có giống như những gì Hawaii yêu cầu khiến Coinbase không thể xây dựng sàn giao dịch ở Hawaii?.

Sebastian Acosta Checa: Không, sẽ không hoàn toàn hợp lý nếu các nhà quản lý mong muốn các sàn giao dịch giữ số lượng tiền có giá trị bằng tiền fiat tương đương với tài sản kỹ thuật số gửi vào. Điều đó sẽ giết chết mô hình kinh doanh của chúng tôi.


Mục đích của các nhà quản lý không phải để giết chết ngành công nghiệp mà là để thiết lập các quy định sẽ cho phép bảo vệ người tiêu dùng nhiều hơn và thúc đẩy một con đường an toàn áp dụng hàng loạt.


Với số lượng tiền gửi vào sàn thì các sàn giao dịch phải giữ ít nhất phải có khoản tiền đó trong kho dự trữ. Có thể chúng minh nó trong trường hợp yêu cầu chứng minh. Ngoài ra, tất cả các tài sản của khách hàng phải được tách biệt rõ ràng với người vận hàng sàn giao dịch.

news.bitcoin: Khác với sàn giao dịch Bitcoin, ISBIT còn cung cấp dịch vụ nào ?

Sebastian Acosta Checa: Nền tảng của chúng tôi cho phép chuyển đổi giữa tiền mặt và tài sản số trong một thị trường mở – giao dịch trực tiếp giữa các thành viên, đảm bảo không có rủi ro với các đối tác. Chúng tôi còn cung cấp 3 dịnh vụ kết hợp để các tập đoàn thương mại quốc tế cần. Chúng tôi cũng cung cấp thanh toán trong thời gian thực, thanh toán xuyên quốc gia hiệu quả và có thể theo dõi và chi phí thấp đáng kể.


Chúng tôi có kết nối và khả năng tương tác với hơn 50 ngân hàng và tổ chức tài chính ở Mexico. Điều này cho phép chúng tôi xử lý thanh toán trong thời gian thực (như rút tiền – gửi tiền) giữa nền tảng của chúng tôi và tài khoản ngân hàng, thẻ debit hay điện thoại di động liên kết với tài khoản ngân hàng. Điều này cho phép chúng tôi tiếp cận tới 39% dân số Mexico ( chủ yếu là người dân trên 15 tuổi có tài khoản ngân hàng) …

Khung thời gian

news.bitcoin: Khi nào dự luật được thông qua ?

Sebastian Acosta Checa:  Dự luật sẽ được trình bày tại Đại Hội Công Đoàn khoảng 2 – 4 tuần tới. Tuy nhiên, nó là rất quan trọng đối với các công ty liên quan tới Bitcoin và công nghệ Blockchain. Họ cần chuẩn bị vì dự luật sẽ có hiệu lực kể từ ngày đầu tiên được công bó trong tạp chí Official Journal của Liên Bang.


Công ty chúng tôi đạ thực thi tất cả các quy trình quản trị, khả năng quản lý, kiểm soát AML, KYC và ATF theo luật định để chuẩn bị để có được giấy phép ngay khi luật có hiệu lực.

Những tác động đối với áp dụng Bitcoin ở Mexico

news.bitcoin: Quy định mới sẽ có ảnh hưởng đến việc áp dụng Bitcoin ở Mexico như thế nào ?

Sebastian Acosta Checa: Quy định này sẽ giúp ngành công nghiệp phát triển. Các quy định của sàn giao dịch Bitcoin sẽ được xem xét như là một phần của hệ thống tài chính và sẽ có thể hội nhập nhiều khía cạnh trong nền kinh tế.


Với quy mô thị trường thanh toán xuyên biên giới Mexico khoản 775 tỷ USD đối với thanh toán thương mại quốc tế và hơn 25 tỷ USD tiền ngoại hối). Các quy định hoạt động của chúng ta có thể mở ra cho các tập đoán đa quốc gia thương mại với nước ngoài, các tổ chức tài chính như các nhà cung ứng tiền, quỹ phòng hộ, các tổ chức bảo hiểm và các tổ chức khác sử dụng nền tảng của chúng tôi để chuyển tiền – đổi tiền một cách hiểu quả.


Bây giờ xem xét tới quản trị viên kế hoạch hưu trí (Pen Plans Administrators in Mexico – AFORES). Tổ chức này có tài sản quản trị vượt quá 4.004.702.000.000 MXN ( khoảng 215.3 tỷ USD). Một số quản trị viên chương trình hưu trí đã bắt đầu mở rộng tầm nhìn về đấu tư trong Bitcoin để có lãi suất tốt.

Jack – tiendientu.org – 6/4/2017

Follow Tiendientu on Telegram