Follow Tiendientu on Telegram

MicroStrategy cam kết mua thêm BTC chấp khoản lỗ hơn 424 triệu đô trong quý 2

An Manu 30/07/2021

Follow Tiendientu on Telegram

Tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2021, MicoStrategy đã nắm giữ khoảng 105.085 BTC với giá trị ghi sổ là 2,051 tỷ đô la, với tổng mức lỗ 689,6 triệu đô la kể từ khi mua BTC.

MicroStrategy đã cam kết mua thêm Bitcoin mặc dù báo cáo khoản lỗ 424,8 triệu USD trong quý 2
MicroStrategy đã cam kết mua thêm Bitcoin mặc dù báo cáo khoản lỗ 424,8 triệu USD trong quý 2

Công ty phần mềm di động và trí tuệ doanh nghiệp MicroStrategy đã cam kết mua thêm Bitcoin mặc dù báo cáo khoản lỗ 424,8 triệu USD trong quý 2.

Tuy nhiên, đây chỉ là khoản lỗ trên giấy tờ dựa trên giá Bitcoin vào cuối quý và không phản ánh khoản lỗ đã thực hiện. Tùy thuộc vào cách bạn thêm các số liệu lên, MicroStrategy dường như đã kiếm được nhiều hơn gần một tỷ đô la từ Bitcoin so với số tiền được nhìn thấy.

Cùng với niềm tin mãnh liệt của Giám đốc điều hành Michael Saylor đối với Bitcoin, đó có thể là lý do tại sao cty quyết định bổ sung thêm Bitcoin vào kho dự trữ của mình trong tương lai. Báo cáo nêu rõ:

“Chúng tôi tiếp tục hài lòng về kết quả thực hiện chiến lược tài sản kỹ thuật số của mình. Đợt huy động vốn mới nhất của chúng tôi cho phép chúng tôi mở rộng lượng nắm giữ kỹ thuật số của mình, hiện đã vượt quá 105.000 bitcoin. Trong tương lai, chúng tôi dự định tiếp tục triển khai thêm vốn vào kế hoạch tài sản Cryptocurrency của mình. “

Báo cáo quý 2 đã được công bố vào đầu ngày hôm nay. Tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2021, MicoStrategy nắm giữ khoảng 105.085 BTC với giá trị ghi sổ là 2,051 tỷ đô la, với mức lỗ 689,6 triệu đô la kể từ khi mua. Số tiền trung bình trên mỗi Bitcoin là 19.518 đô la.

Đầu tuần này , Tesla của Elon Musk cũng đã công bố một báo cáo quý 2 cho thấy khoản lỗ trị giá 23 triệu đô la đối với việc nắm giữ Bitcoin của mình .

Vì cả hai công ty đều phân loại Bitcoin là “tài sản vô hình”, nên các quy tắc kế toán bắt buộc họ phải báo cáo khoản lỗ giảm giá khi giá của tài sản giảm xuống dưới cơ sở chi phí của nó. Tuy nhiên, họ không bắt buộc phải báo cáo sự tăng giá của tài sản cụ thể cho đến khi vị thế được thực hiện thông qua một đợt bán.

Các số liệu tài sản kỹ thuật số được tính toán bằng cách sử dụng Nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung (GAAP) – một tập hợp các quy tắc kế toán được chấp nhận phổ biến được sử dụng cho báo cáo tài chính. Công ty cũng cung cấp các tính toán không phải GAAP, trong báo cáo này loại trừ “tác động của chi phí bồi thường dựa trên cổ phần và tổn thất do thua lỗ và lãi từ việc bán tài sản vô hình”.

Các số liệu không phải GAAP vẽ nên một bức tranh khác cho việc nắm giữ tài sản kỹ thuật số của MicroStrategy, với cơ sở giá BTC là 2,741 tỷ đô la nhưng giá trị thị trường của nó là 3,653 tỷ đô la, phản ánh chi phí trung bình trên mỗi BTC là 26.080 đô la và giá thị trường là 34.763 đô la vào ngày 30 tháng 6.

Tổng doanh thu trong quý hai đạt 125,4 triệu đô la, tăng 13,4% so với quý 2 năm 2020. Lợi nhuận gộp của Microstrategy tương đương 102,3 triệu đô la và chiếm tỷ suất lợi nhuận gộp 81,6%, tăng nhẹ 4,2% so với cùng kỳ năm ngoái. trước. Nhìn chung, MicroStrategy báo cáo khoản lỗ trong quý thứ hai là 299,3 triệu đô la, so với lợi nhuận 3 triệu đô la trong cùng quý năm ngoái.

Saylor và MicroStrategy dường như đang tập trung vào Bitcoin ở giai đoạn này và cả hai đã tiếp tục tích lũy tài sản bất chấp cuộc suy thoái tiền điện tử bắt đầu vào tháng 5, vì chiến lược là giữ tài sản lâu dài. Tuy nhiên, CEO gần đây đã lưu ý rằng nếu giá Bitcoin thấp hơn mức hiện tại trong vòng 4 năm kể từ bây giờ, ông sẽ xem xét lại chiến lược của mình .

 

Follow Tiendientu on Telegram
tiendientu.org