bitcoin and cryptocurrency ads in vietnam
Tiendientu.org

Mô tả chi tiết về cơ chế khai thác giao dịch trả thưởng của sàn BitMax.io

Icon 10/03/2019 Icon https://wp.me/p7csvQ-b06 Icon copy link
Bitdeal

 Khá nhiều người bày tỏ sự thắc mắc về mô hình Khai thác Giao dịch của BitMax.io. Đây là mô hình khuyến khích người dùng giao dịch trên nền tảng thông qua cung cấp nhiều chế độ giao dịch, các khuyến mãi và lợi ích nhất định. Dưới đây là mô tả chi tiết về mô hình Khai thác Giao dịch của sàn BitMax.


Cũng như Bitcoin, tổng cung của token BitMax – BTMX – sẽ được cố định ở con số 10 tỷ, không có ngoại lệ tăng thêm.

Số lượng token được phân bổ như sau: 49% tổng số phát hành, phần phân phối trước, sẽ được mở khóa cùng với mô hình khai thác giao dịch; trong khi 51% còn lại sẽ dần được phát hành và phân phối sau để khuyến khích người dùng tham gia khai thác giao dịch hàng ngày.

Tiendientu.org sẽ mô tả chi tiết về các điều khoản của mô hình khai thác giao dịch trên sàn BitMax.io.

Mục 1. Điều khoản và điều kiện chính

 • Taker – Khi vào một lệnh order mà lệnh đó ngay lập tức được điền toàn bộ hoặc điền một phần (ví dụ như lệnh market hoặc stop order), trước khi nhận được thông báo trên order book, người dùng của lệnh order đó được xác định là “taker”. Giao dịch đó gọi là giao dịch Taker.
 • Maker – Khi người dùng vào lệnh order không điền ngay một phần hoặc không điền ngay toàn bộ (ví dụ như lệnh limit order) và nằm trên order book đang chờ để khớp, người dùng cho đơn đặt hàng đó được xác định là “maker”, có nhiệm vụ cung cấp  tính thanh khoản cho thị trường. Giao dịch đó gọi là giao dịch Maker.
 • Regular Trading – Người dùng có thể chọn KHÔNG tham gia Khai thác hoặc Khai thác ngược và trả phí giao dịch ở mức nhất định.
 • Khai thác – Người dùng có thể tham gia “khai thác” trên BitMax.io bằng cách sử dụng nền tảng để giao dịch, quá trình thanh toán phí giao dịch ở mức nhất định và nhận phần thưởng khi giao dịch trên sàn bằng BTMX.

Khai thác ngược – Cấu trúc khuyến khích riêng cho các giao dịch Maker bao gồm quá trình (1) Người dùng được giảm giá bằng cách thực hiện giao dịch Maker (2) Giá trị thị trường tương đương của BTMX được khấu trừ từ tài khoản người dùng. (3) Token BTMX bị khóa vĩnh viễn.

Ví dụ: Trong chế độ Khai thác ngược, người dùng thực hiện giao dịch Maker mua 10.000 ETH. Bảng sau đây minh họa sự thay đổi tài sản như sau:

Mục 2: Biểu phí và cài đặt chế độ giao dịch của Taker so với Maker

 • Người dùng có thể lựa chọn và điều chỉnh bất kỳ lúc nào cho ba chế độ giao dịch Khai thác, Khai thác ngược và Giao dịch thường xuyên (Regular Trading) trong trang Tài khoản cho các giao dịch của Maker và Taker.
 • Đối với tất cả các giao dịch của Taker , người dùng chỉ có thể chọn một trong hai chế độ giao dịch sau – Khai thác hoặc Giao dịch thông thường.
 • Đối với tất cả các giao dịch của Maker , chỉ có thể chọn một trong ba chế độ giao dịch sau – Khai thác, Khai thác ngược hoặc Giao dịch thông thường.

Biểu phí giao dịch sau đây được áp dụng ở cấp độ giao dịch/giao dịch dựa trên việc lựa chọn chế độ giao dịch:

Lưu ý *: vui lòng xem Phần 3 về Biến phí

Mục 3. Biến phí

Biến phí: Biến phí được sử dụng để điều chỉnh tỷ lệ phí giao dịch sao cho đủ điều kiện khai thác hoặc điều chỉnh phương thức giao dịch khai thác đảo ngược.

Phạm vi của biến phí dao động trong khoảng từ 0 đến 1; được thiết lập sau mười phút dựa trên tốc độ khai thác thực tế trong 24 giờ và tốc độ khai thác mục tiêu.

Biến phí sẽ được cập nhật vào đầu mỗi mười phút cho biến hiện tại.

Mục 4. Quy tắc khai thác giao dịch và khai thác ngược

Khai thác:

 • Số lượng BTMX từ Khai thác = Phí giao dịch người dùng phải trả/Giá của token BTMX tính theo lần giao dịch mới nhất.
 • Phí giao dịch người dùng phải trả = Khối lượng giao dịch * 0.1% * Biến phí

Khai thác ngược:

 • Số lượng BTMX từ Khai thác ngược = Hoàn trả giao dịch người dùng nhận/Giá của token BTMX tính theo lần giao dịch mới nhất
 • Hoàn tiền giao dịch người dùng nhận = khối lượng giao dịch * 0.04% * Biến phí

Lưu ý:

Lệnh mua và bán BTMX không được tham gia vào chế độ Khai thác và Khai thác ngược.

Bảng sau liệt kê các cặp giao dịch theo danh mục đủ điều kiện.

Mục 5. Quy tắc phân phối Phần thưởng sử dụng dữ liệu nền tảng

BitMax.io sẽ phân phối ngược 80% phí giao dịch ròng trên nền tảng đến những holder BTMX – những người đã đăng ký đúng theo Điều kiện và điều khoản nhận token BTMX và đồng ý chia sẻ thông tin giao dịch của mình.

Phương pháp phân phối

Cơ chế ổn định sẽ được giới thiệu bằng cách thiết lập Nhóm phần thưởng sử dụng dữ liệu (nhóm các nhóm cộng đồng) điều chỉnh tốc độ phân phối hàng ngày của phần thưởng sử dụng dữ liệu nền tảng.

Mỗi ngày, nền tảng sẽ dành 80% doanh thu phí giao dịch ròng cho Nhóm và phân phối lại cho chủ sở hữu mã token theo tỷ lệ 1/180 của số dư Phần thưởng sử dụng dữ liệu.

 • Tiền gửi hàng ngày vào nhóm = Phí giao dịch ròng hàng ngày * 80%
 • Phân phối hàng ngày của nhóm = Số dư sử dụng dữ liệu hàng ngày Số dư của nhóm/180
 • Phân phối sử dụng dữ liệu nền tảng cho cá nhân = Phân phối hàng ngày của nhóm * (Vị trí BTMX trung bình có trọng số 24HR/Tổng hợp của Tổng số vị trí BTMX hiệu quả của người dùng)

Lưu ý:

Chỉ các token BTMX được giữ trong tài khoản của BitMax.io mới đủ điều kiện.

Chỉ những chủ sở hữu token đã xem xét và chấp nhận Điều khoản và Điều kiện về token BTMX mới đủ điều kiện tham gia.

BitMax.io sẽ trả tiền cho việc dữ liệu sử dụng token BTMX được thu thập từ người dùng, bao gồm khai thác, giá thực hiện và thông tin lưu thông token.

Phạm vi phân phối được tóm tắt như sau:

Mục 6. Thời gian phân phối

 • BTMX được khai thác sẽ được giải quyết trên cơ sở hàng giờ trong khoảng thời gian 24 giờ trước đó. Số tiền sẽ được phân phối và gửi vào tài khoản của người dùng. Ví dụ: BTMX được khai thác ngày hôm nay lúc 7:00 – 8: 00 sẽ được phân phối và gửi vào tài khoản của bạn vào ngày hôm sau lúc 7:00-  8:00.
 • Đối với các giao dịch của Maker trong chế độ Khai thác ngược, nền tảng sẽ trả phí giao dịch của người dùng để đổi lấy giá trị thị trường tương đương của BTMX từ tài khoản trên cơ sở thời gian thực.
 • Việc thanh toán hàng ngày cho phân phối phần thưởng sử dụng dữ liệu sẽ bắt đầu lúc 07:00 (giờ Việt Nam) dựa trên số tiền phân phối 24 giờ trước đó và sẽ được đặt và phản ánh trong tài khoản cá nhân trên BitMax.io vào cuối ngày.
 • Phân phối phí giao dịch nền tảng sẽ được giải quyết dưới dạng tiền tệ của giao dịch. BitMax.io cung cấp dịch vụ One-click cho dịch vụ chuyển đổi BTMX, cho phép người dùng chuyển đổi tài sản của mình sang BTMX. Vui lòng kiểm tra Chuyển đổi One-Click để biết thông báo BTMX được phát hành trước đó để biết chi tiết.

Để biết thêm thông tin về cơ chế hoạt động, vui lòng tìm hiểu thêm tại đây.

Mya

bitcoin and crypto advertising in vietnam

Từ khóa: BitMax.io, mô hình Khai thác Giao dịch của BitMax.io, sàn giao dịch BitMax.io

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Avatar

bitbattle