Follow Tiendientu on Telegram

Ứng dụng Blockchain trong doanh nghiệp

Một ngân hàng lớn của Hàn Quốc tham gia kinh doanh lưu ký tiền điện tử

Piccino 08/08/2020

Follow Tiendientu on Telegram

Ngân hàng KB Kookmin, một trong những ngân hàng lớn nhất ở Hàn Quốc, đã hợp tác với quỹ liên doanh blockchain Hashed và nền tảng giao dịch tiền điện tử Cumberland Hàn Quốc, để thiết lập “hợp tác công nghệ chiến lược” về việc lưu ký tài sản kỹ thuật số.

Các công ty thuộc quan hệ đối tác này tuyên bố rằng sự khởi đầu của họ trong lĩnh vực kinh doanh lưu ký tiền điện tử là phản ứng với những thay đổi về quy định pháp luật.

Những thay đổi này đã khuyến khích họ xem xét các mô hình kinh doanh mới – cụ thể là những mô hình kinh doanh dựa trên công nghệ blockchain.

Follow Tiendientu on Telegram
tiendientu.org