Follow Tiendientu on Telegram

Nam Phi hoàn thiện kỹ thuật PoC cho hệ thống giải quyết bán buôn CBDC

An Manu 08/04/2022

Follow Tiendientu on Telegram

Ngân hàng Dự trữ Nam Phi cho biết sẽ tiến hành nhiều công việc hơn nữa để nghiên cứu các phát hiện từ dự án PK2 và sử dụng để cung cấp các phản ứng về chính sách và quy định đối với DLT và CBDC.

nam-phi-hoan-thien-poc-ky-thuat-cho-he-thong-dinh-cu-cbdc-ban-buon

Nam Phi đã tiến thêm một bước nữa trong việc triển khai tiền tệ kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDC) khi Ngân hàng Dự trữ Nam Phi (SARB) kết thúc một khái niệm chứng minh kỹ thuật cho dự án.

Dự án có tên là Project Khokha 2 (PK2), là giai đoạn hai của Dự án Khokha (PK1) của SARB, được khởi động vào năm 2018. Dự án đã thử nghiệm với công nghệ sổ cái phân tán (Distributed Ledger Technology – DLT) để thanh toán liên ngân hàng, tái tạo thành công “SAMOS” của các ngân hàng hệ thống quyết toán gộp thời gian thực.

Giai đoạn thứ hai này, PK2 đã được ra mắt vào tháng 2 năm 2021 và thử nghiệm DLT với việc thanh toán bù trừ, giao dịch và thanh toán trong môi trường bằng chứng khái niệm với những người tham gia trong ngành Absa, FirstRand, JSE Limited, Nedbank và Standard Bank, những người tạo thành Nhóm công tác Fintech liên chính phủ (IFWG ).

Sử dụng công nghệ này, SARB đã thử nghiệm việc phát hành các công cụ nợ và cho phép hai tùy chọn thanh toán để giải quyết, một loại tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương bán buôn (wCBDC) và một mã thông báo thanh toán bán buôn (wToken), một hình thức tiền tư nhân được ngân hàng thương mại phát hành.

Các proof-of-concept đã phát triển hai nền tảng DLT, một nền tảng hoạt động như một nền tảng giao dịch phi tập trung và một nền tảng quản lý CBDC.

Một cầu nối hai chiều tương tự như những cầu nối được sử dụng trong DeFi khi gửi tiền điện tử qua các blockchain khác nhau cũng đã được xây dựng, cho phép tính di động của CBDC giữa hai nền tảng.

Kết quả của dự án nêu bật các tác động về quy định, kinh doanh và hoạt động mà DLT sẽ có trên thị trường. Một tuyên bố của SARB đã tóm tắt rằng công nghệ này sẽ hợp lý hóa các chức năng được thực hiện bởi các cơ sở hạ tầng riêng biệt vào một nền tảng duy nhất, có khả năng giảm chi phí và độ phức tạp.

Trong báo cáo, SARB chỉ ra rằng các nền tảng DLT mới sẽ cần được tích hợp với các hệ thống cũ, với chi phí triển khai nền tảng mới được đặt lên các ngân hàng.

Các tiêu chuẩn mới, các phương pháp hay nhất được cập nhật và hệ thống hỗ trợ mới sẽ cần được thiết lập cho cơ sở hạ tầng DLT, theo SARB. Ngân hàng dự trữ đã đề cập rằng hệ thống DLT và kế thừa có thể luôn phải chạy song song với nhau. Cụ thể:

“Việc chuyển đổi sang hệ thống dựa trên DLT đòi hỏi phải lập kế hoạch, thực hiện cẩn thận và có thể liên quan đến việc chạy một hệ thống dựa trên DLT song song với hệ thống hiện có trong một thời gian, có thể là vô thời hạn.”

Các rủi ro kỹ thuật liên quan đến độ tin cậy và bảo mật của cầu nối phần mềm giữa các nền tảng cũng được lưu ý và việc sử dụng CBDC trên các mạng bên ngoài hai mạng được sử dụng trong proof-of-concept cũng được gắn cờ là chủ đề cần xem xét thêm.

SARB cho biết sẽ tiến hành nhiều công việc hơn nữa để nghiên cứu các phát hiện từ giai đoạn này của dự án và tình trạng pháp lý của wCBDC, vốn sẽ được sử dụng để thông báo các phản ứng chính sách và quy định đối với DLT và CBDC trên thị trường tài chính.

Nó cũng gợi ý rằng một giai đoạn khác của Dự án Khokha có thể được bắt đầu để “xây dựng dựa trên hoạt động của PK2, thực hiện các giao dịch trực tiếp trong môi trường sandbox trong một trường hợp sử dụng khác”.

Kể từ tháng 5 năm 2021, Nam Phi cũng đã tham gia vào một nghiên cứu sơ bộ về một CBDC bán lẻ tập trung vào “tính thích hợp và mong muốn”.

Follow Tiendientu on Telegram
tiendientu.org