Follow Tiendientu on Telegram

Ngân hàng Thế giới hỗ trợ thử nghiệm phát hành trái phiếu trên Blockchain ở Kenya

Satoshi Nakatomoon 03/05/2017

Follow Tiendientu on Telegram
Ngan-hang-the-gioi-ung-ho-blockchain-tiendientu.org

Ngân Hàng Thế Giới đã tiết lộ kế hoạch khám phá công nghệ Blockchain nhằm thúc đẩy lĩnh vực tài chính ở Kenya.

Theo một  báo cáo mới cho thấy, Ngân Hàng Thế Giới đang tìm cách cung cấp các công cụ nghiên cứu tiếp theo để hỗ trợ cho việc phát hành trái phiếu trên mobile phone với tên ‘M-Akiba’, thông qua việc đó chính phủ các nước Châu Phi đã  tăng lên 1,1 triệu USD.

CHÍNH PHỦ KENYA THỬ NGHIỆM PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU TRÊN BLOCKCHAIN

Chính phủ Kenya dự định bán khoảng 47 triệu USD các sản phẩm tương tự và họ được cho là đang xem xét việc Blockchain có thể cải thiện quá trình phát hành như thế nào.
Ngân Hàng Thế Giới cho biết trong báo cáo:

Mục tiêu phát triển dự án là củng cố môi trường pháp lý, quản lý và thể chế để cải thiện sự ổn định về tài chính, tiếp cận và cung cấp nguồn tài chính với chi phí hợp lý và dài hạn”.

 Tham khảo thêm về Kyber Network.
Việc phát hành trái phiếu là một trường hợp thông dụng đã thu hút được sự chú ý từ một số nguồn tài chính lớn trong một năm rưỡi qua, trong đó bao gồm cả Ngân hàng Commonwealth Australia, nơi thử nghiệm khái niệm nguyên mẫu với dịch vụ kho bạc địa phương.
Tuy nhiên, công việc của Ngân Hàng Thế Giới về mặt kỹ thuật vẫn chưa bắt đầu, vì vẫn còn đang chờ Văn phòng Quản lý nợ Công (PDMO) của Kenya (giám sát nợ của khu vực công) phê duyệt.
Như trong báo cáo lưu ý:

Nhóm đã đề xuất hỗ trợ họ với nghiên cứu thị trường về việc … đánh giá sử dụng công nghệ Fintech, đặc biệt là sổ cái phân tán trên nền tảng Blockchain để đơn giản hóa các nền tảng hỗ trợ hệ thống. Nghiên cứu đã được lên kế hoạch … và đang chờ phê duyệt từ PDMO”.

Xem thêm bài viết để tìm hiểu thêm về ICO.

MỘT SỐ CƠ QUAN CHÍNH PHỦ CÓ THỂ SẼ ỦNG HỘ BOCKCHAIN

Ngan-hang-the-gioi-ung-ho-blockchain-tiendientu.org-01

Ngân hàng Thế giới đang làm việc với một số cơ quan chính phủ khác, bao gồm cơ quan thị trường Vốn và Tổng công ty Lưu ký – Thu xếp Trung tâm (Capital Markets Authority and the Central Depository & Settlement Corporation) (Kho lưu trữ Chứng khoán Trung ương của Kenya) trong khuôn khổ hoạt động của thị trường vốn.
Tổ chức tài chính quốc tế đã tích cực làm việc để cải thiện hệ thống tài chính Kenya từ năm 2015, với 37 triệu USD tài trợ. Được thành lập vào giữa thập niên 1940, Ngân hàng Thế giới đóng vai trò như một người cho vay quốc tế với mục tiêu giảm nghèo toàn cầu.
Tham khảo thêm Litecoin là gì?
HeoQ – tiendientu.org
Coindesk – 5.3.2017
Follow Tiendientu on Telegram
tiendientu.org