Follow Tiendientu on Telegram

Phát hành tiền kỹ thuật số

Ngân Hàng Nhật Bản bổ nhiệm chuyên gia kinh tế hàng đầu vào nhóm nghiên cứu CBDC

Piccino 01/08/2020

Follow Tiendientu on Telegram

tiendientu-header Ngân Hàng Nhật Bản đã chỉ định nhà kinh tế hàng đầu của mình để lãnh đạo một nhóm được giao nhiệm vụ đẩy nhanh nghiên cứu về các loại tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDC).

Theo báo cáo ngày 31 tháng 7 của Reuters, quyết định bổ nhiệm của ngân hàng với ông Kazushige Kamiyama, có thể đánh dấu một sự thay đổi lớn, từ thái độ thận trọng trước đây đối với các loại tiền kỹ thuật số.

Mặc dù Nhật Bản duy trì quan điểm rằng họ không có kế hoạch ngay lập tức để phát hành CBDC, nhưng bước tiến mới mới nhất này cho thấy Ngân Hàng Trung Ương Nhật Bản đang thực hiện nghiên cứu hiện tại nghiêm túc như thế nào.

Follow Tiendientu on Telegram
tiendientu.org