Follow Tiendientu on Telegram

Ngân Hàng Nhật Bản thử nghiệm chuyển tiền bằng tiền ảo

Satoshi Nakatomoon 27/04/2017

Follow Tiendientu on Telegram
tiendientu-ngan-hang-dien-tu-001

Các thành viên của tập đoàn ngân hàng Nhật Bản tập trung vào công nghệ Blockchain để thiết lập một thử nghiệm cho hệ thống chuyển tiền dựa trên tiền tệ ảo.

Thử nghiệm mới của các ngân hàng Nhật Bản trong việc chuyển tiền

Các tổ chức gồm có ngân hàng Yokahama, Mizuho Financial Group và ngân hàng Resona đang tham gia vào thử nghiệm mới này, theo báo cáo của Nikkei.

Thử nghiệm mới này được giấu tên, được phát triển bởi công ty dịch vụ tài chính SBI Holding và một công ty liên doanh giữa SBI và startup sổ cái phân tán Ripple, được ra mắt vào tháng 1.2016.

Hơn 50 tổ chức tham gia vào thử nghiệm các ứng dụng công nghệ Ripple trong quá khứ.

Theo Nikkei, các ngân hàng muốn đánh khả năng chuyển ngoại hối ra nước ngoài theo thời gian thực và cũng để kiểm tra việc chuyển một đồng tiền ảo giữa các ngân hàng có cắt giảm được chi phí như thế nào. Hơn thế nữa, các ngân hàng được cho đang cân nhắc việc tạo ra một đồng tiền ảo mới hay một token số mới cho mục đích này.

Thêm vào đó, thử nghiệm có mở rộng ra ngoài phạm vi chuyển tiền trong nước, theo báo cáo.

Theo Nikkei, “hiệp hội cũng đang xem xét việc thử nghiệm chuyển tiền quốc tế dựa trên tiền ảo. Hy vọng là việc sử dụng công nghệ Blockchain có thể làm giảm chi phí so với SWIFT, mạng lưới thanh toán toàn cầu“.

Jack – tiendientu.org

coindesk – 27.4.2017
Follow Tiendientu on Telegram
tiendientu.org