Follow Tiendientu on Telegram

Blockchain và cryptocurrency ở Trung Quốc

Các ngân hàng lớn nhất Trung Quốc đã sử dụng blockchain

Tris 23/04/2020

Follow Tiendientu on Telegram

tiendientu-header Hơn 70 công ty dịch vụ tài chính ở Trung Quốc, bao gồm mọi ngân hàng quốc doanh và các công ty công nghệ lớn nhất, đang triển khai các ứng dụng tài chính dựa trên blockchain.

Đây là dữ liệu được cung cấp bởi Ngân hàng Công thương Trung Quốc (ICBC), một trong những ngân hàng quốc doanh lớn nhất của nước này.

Trong bản whitepaper mới, ICBC cho biết các ngân hàng Trung Quốc đang có kế hoạch sử dụng blockchain trong các lĩnh vực như tài chính thương mại, quản lý chuỗi cung ứng, thanh toán, hóa đơn kỹ thuật số và các ứng dụng khác.

Bốn trong số các công ty công nghệ lớn nhất của Trung Quốc là Baidu, Alibaba, Tencent và JD, cũng đang làm việc trên các ứng dụng dịch vụ tài chính dựa trên blockchain của riêng họ. Whitepaper ghi chú rằng hầu hết các blockchain này thuộc loại permission blockchain.

Tài liệu cũng nêu lên chi tiết về một số ứng dụng cụ thể. Chẳng hạn, chính ICBC đã xây dựng một nền tảng thanh toán thương mại xuyên biên giới giữa Trung Quốc và châu Âu, sử dụng công nghệ sổ cái phân tán và hợp đồng thông minh để xác thực và đồng bộ hóa thông tin vận chuyển được chia sẻ bởi các công ty, kho, hải quan, ngân hàng và cơ quan chính phủ.

Các ngân hàng và doanh nghiệp ở Trung Quốc đang sử dụng blockchain để quản lý quỹ, kiểm soát chuỗi cung ứng, phát hành chứng khoán và theo dõi điểm tích lũy cho khách hàng thân thiết.

Có 420 công ty cung cấp thông tin và dịch vụ blockchain đã được đăng ký tại Trung Quốc. Trong đó, có 72 công ty cung cấp dịch vụ tài chính dựa trên blockchain, chiếm 17%, 120 dự án dịch vụ tài chính dựa khác, ICBC cho biết.

Xem thêm:

Follow Tiendientu on Telegram
tiendientu.org