Follow Tiendientu on Telegram

Ngân Hàng Trung Ương Canada: Muốn thành công tiền điện tử cần có quy định

Satoshi Nakatomoon 19/02/2017

Follow Tiendientu on Telegram

Những nhà nghiên cứu từ Ngân Hàng Trung Ương Canada tranh cãi về đề tài những đơn vị tiền tệ điện tử cá nhân như Bitcoin sẽ không thể thành công trong dài hạn nếu không có sự can thiệp từ chính phủ.

Một tài liệu được công khai trong tuần này bởi các nhà nghiên cứu tại nhân hàng Canada đã kiểm tra sự khả thi của tiền điện tử, bằng cách dựa vào những ví dụ đã trải qua trong quá khứ tiền tệ của Canada –  họ sử dụng tài liệu công khai Dominion và ngân hàng tư nhân từ những năm của thế kỷ 19 và 20 như là “kim chỉ nam”.

Báo cáo trên được đưa ra theo những công việc trong Ngân Hàng Trung Ương của Canada về dự án hệ thống bản gốc (ngân hàng Canada hôm qua đã tiết lộ về việc đang phát triển một phiên bản tiền điện tử cho đồng USD Canada – CAD). Một dự án mang tên Project Jasper, với kế hoạch này cho thấy Ngân Hàng Canada tìm cách xây dựng một hệ thống thanh toán với công nghệ thông tin, nhưng hiện nay có những dấu hiệu cho thấy một còn rất nhiều nỗi lực để đạt được đến quy mô thương mại.

Không liên quan trực tiếp đến những việc của dự án Jasper, một tài liệu nghiên cứu đưa ra cách thức có thể học hỏi về tiền điện tử. ngân hàng khẳng định: Bitcoin và những đồng từ điện tử khác có thể gặt hái thành công, nhưng vẫn cần sự hỗ trợ của chính phủ để đảm bảo an toàn cho người dùng.

Tác giả báo cáo khẳng định:
Chúng tôi kết luận rằng một kết cấu tốt và được quản lý riêng tư của tiền điện tử giúp nó có thể lan tỏa rộng rãi nhưng chỉ với điệu kiện là một hệ thống pháp lý phù hợp từ chính phủ để đảm bảm sự an toàn, tin cậy và thống nhất.

Ngân Hàng Canada trước đó đã đưa ra những lo ngại về tiền điện tử, phát biểu vào tháng 11 năm 2015 rằng sự phổ biến của tiền điện tử có thể làm giảm đi sự hiệu quả của chính sách tiền tệ.

Ngân Hàng Canada kết luận rằng những bài học có được từ lịch sử tiền tệ nên được áp dụng khi mà xác định rằng ảnh hưởng từ tiền tệ tư và công. đáng chú ý, tài liệu này cũng đưa ra rằng sẽ không có đảm bảo về việc đồng tiền chính phú có thể chèn ép được lựa chọn của thị trường như là Bitcoin.

Ngân Hàng Trung Ương có thể luôn đưa đồng tiền điện tử vào lưu thông, đồng tiền của nó không nhất thiết phải xóa bỏ sự hiện diện của đồng tiền điện tử cá nhân.” tác giả viết.

 TanLoi – tiendientu.org – 19.2.2017
Follow Tiendientu on Telegram
tiendientu.org