Follow Tiendientu on Telegram

Phát hành tiền kỹ thuật số

Ngân hàng Trung ương châu Âu đẩy nhanh kế hoạch phát hành tiền kỹ thuật số

Tris 05/12/2019

Follow Tiendientu on Telegram

tiendientu-header Ngân hàng Trung ương châu ÂU (ECB) tin rằng sự sụt giảm trong sử dụng tiền mặt có thể là chất xúc tác để đẩy nhanh các kế hoạch phát hành một loại tiền kỹ thuật số riêng. 

ngan-hang-trung-uong-chau-ecb

ECB tiết lộ rằng họ đang xem xét đẩy nhanh kế hoạch phát hành một loại tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDC) nếu người tiêu dùng tiếp tục hạn chế sử dụng tiền mặt trong thanh toán.

Công dân châu Âu không còn hứng thú với tiền mặt

Sau khi xem xét khả năng phát hành tiền kỹ thuật số riêng vào tháng 5 năm nay, Ngân hàng Trung ương châu Âu đã tiếp tục nghiên cứu phát hành CBDC để giúp đảm bảo rằng người dân vẫn “có thể sử dụng tiền do ngân hàng trung ương phát hành ngay cả khi họ không sử dụng tiền mặt”.

Ngân hàng trung ương nói thêm rằng sự sụt giảm trong sử dụng tiền mặt có thể là chất xúc tác thúc đẩy các kế hoạch phát hành CBDC. Ý tưởng này lần đầu tiên được đưa ra vào tuần trước khi thành viên ban điều hành của ECB là Benoît Cœuré bình luận rằng châu Âu đang thiếu giải pháp cho thanh toán trực tuyến, dẫn đến sự phụ thuộc vào các giải pháp ngoài châu Âu.

Trong khi đó, vài quốc gia châu Âu đang nhanh chóng chuyển từ tiền mặt sang một số hình thức thanh toán kỹ thuật số. Chẳng hạn, tại Thụy Điển, tiền mặt chỉ được sử dụng khoảng 19% trong thanh toán.

Ngoài ra, đầu năm nay, chính phủ Anh dự đoán rằng tiền mặt sẽ chỉ được sử dụng tại đất nước này dưới 9% trong các giao dịch đến năm 2028.

ECB không phải là ngân hàng trung ương duy nhất hướng đến phát hành tiền tệ kỹ thuật số. Trung Quốc đang tiếp tục phát triển DCEP. Và, mới đây, ngân hàng trung ương Pháp cũng có ý định thử nghiệm đồng Euro kỹ thuật số vào năm 2020.

CBDC sẽ ảnh hưởng lướn đến hệ thống tài chính

Tuy nhiên, phát hành tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương châu Âu là một dự án không đơn giản. ECB đã đưa ra cảnh báo rằng CBDC có thể ảnh hưởng sâu rộng đến hệ thống tài chính. Bao gồm cả cách thức thực hiện chính sách tiền tệ. Ảnh hưởng đến ngành ngân hàng trong các lĩnh vực như trung gian tín dụng và tài trợ ngân hàng.

Do đó, ECB sẽ tiếp tục phân tích CBDC với mục tiêu khám phá ra càng nhiều lợi ích cho người dân chân ÂU. ECB sẽ sẵn sàng hành động ngay nếu họ nhận thấy nhu cầu lớn trong tương lai.

Follow Tiendientu on Telegram