Follow Tiendientu on Telegram

Ngân hàng trung ương Kyrgyzstan đang phát triển dự thảo luật cho tiền điện tử

Satoshi Nakatomoon 17/11/2020

Follow Tiendientu on Telegram

tiendientu-header Ngân hàng trung ương của quốc gia Trung Á Kyrgyzstan đang phát triển một dự thảo luật để điều chỉnh ngành công nghiệp tiền điện tử trong nước.

Theo một thông báo vào ngày 13 tháng 11, Ngân Hàng Quốc Gia của Cộng hòa Kyrgyzstan đang phát triển một dự thảo luật điều chỉnh các sàn giao dịch tiền điện tử với sự tham vấn của các bên liên quan trong ngành.

Ngân hàng tuyên bố rằng dự thảo luật sẽ điều chỉnh việc mua và bán tiền điện tử, với mục đích giải quyết các vụ lừa đảo tiền điện tử và tội phạm tài chính, cũng như bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng và nhà đầu tư.

Theo thông báo, ngân hàng hy vọng các quy định tiền điện tử rõ ràng hơn sẽ cung cấp sự chắc chắn hơn cho các doanh nghiệp liên quan đến tiền điện tử và thu hút đầu tư mà không ảnh hưởng đáng kể đến ngân sách chính phủ.

Ngân hàng sẽ chấp nhận các đề xuất cho dự thảo luật cho đến ngày 27 tháng 11, sau đó chúng sẽ được công bố trên sổ đăng ký chính thức trước ngày 4 tháng 12.

 

Follow Tiendientu on Telegram
tiendientu.org