bitcoin and cryptocurrency ads in vietnam
Tiendientu.org

Ngân hàng TW Brazil nghiên cứu ứng dụng Blockchain

Icon 06/09/2017 Icon https://wp.me/p7csvQ-2Cr Icon copy link
Bitdeal

Ngân hàng Trung ương Brazil vừa đưa ra nghiên cứu mới về khả năng ứng dụng Blockchain và sổ cái phân tán đồng thời lên kế hoạch để thử nghiệm các công nghệ mới trên nền tảng hiện có tại ngân hàng.

Nghiên cứu này được khởi xướng bởi Banco Cnetral do Brasil và được công bố vào ngày 28.8. Kết quả nghiên cứu chủ yếu tập trung vào 3 yếu tố: danh tính, tiền tệ quốc gia chính thống, và khả năng thanh toán.

Tuy nhiên, mục tiêu của nghiên cứu không phải để thiết kế một nền tảng thanh toán chính cho ngân hàng trung ương mà là tạo ra một hệ thống dự phòng để chuyển tiền trong trường hợp “hệ thống thanh toán bị lỗi“.

Trong trường hợp có lỗi hệ thống xảy ra, thành viên RTGS không thể gửi (hoặc nhận) tiền được, dẫn đến một loạt hoạt động tài chính bị trì trệ. Trong trường hợp này, Hệ thống thanh toán dự phòng (SALT) sẽ là giải pháp thay thế ngay lập tức.” – Báo cáo cho biết.

Nhóm nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, thiết kế của hệ thống này gồm một hệ thống Bockchain hợp pháp, trong đó, các tổ chức tài chính và ngân hàng trung ương chính là các node xác nhận.

Ngoài ra, Ngân hàng TW Anh Quốc và Ngân hàng TW Singapore đã cân nhắc để ứng dụng công nghệ Blockchain vào hệ thống thanh toán. Và, có lẽ ngân hàng Trung ương Anh đã đi sớm một bước khi tiết lộ rằng hệ thống thanh toán mới nhất của họ sẽ là số cái phân tán tích hợp.

Video đề xuất: Tìm hiểu về Blockchain

Xem thêm:

(Nguồn: coindesk)

bitcoin and crypto advertising in vietnam

Từ khóa: áp dụng công nghệ Blockchain, công nghệ Blockchain, DLT, Ngân hàng Trung ương Brazil

Video Đề xuất

bitbattle