Follow Tiendientu on Telegram

Ngân hàng TW Singapore ban hành bộ hướng dẫn về Luật chứng khoán cho ICO

When Lambor 16/11/2017

Follow Tiendientu on Telegram

Ngân hàng trung ương Singapore vừa ban hành một bộ hướng dẫn mới cho ICO, liệt kê ra những tiêu chí mà các đợt chào bán token phải tuân theo dưới luật chứng khoán. 

Trong bộ tài liệu gồm 13 trang có tiêu đề “Hướng dẫn về việc chào bán token số hóa”, Ủy ban Tiền tệ Singapore (MAS), Ngân hàng trung ương và cơ quan quản lý tài chính Singapore cho biết:

“Việc chào bán và phát hành token số có thể được MAS giám sát nếu các token số đó là là các sản phẩm của thị trường vốn theo Luật chứng khoán và hợp đồng tương lai (Securities and Futures Act – SFA). Các sản phẩm thị trường vốn bao gồm chứng khoán, hợp đồng tương lai, các hợp đồng hoặc thỏa thuận cho các mục đích kinh doanh ngoại hối đòn bẩy.”

Ngoài ra, bộ hướng dẫn còn có nhiệm vụ “kiểm tra cấu trúc và đặc điểm” của một token số để xác định xem nó có thuộc loại thị trường sản phẩm theo đạo luật SF hay không. Báo cáo cho biết một token số có thể cấu thành như sau:

  • Một cổ phiếu – khi nó trao tặng hoặc đại diện quyền sở hữu trong một công ty, đại diện cho trách nhiệm của chủ sở hữu token trong công ty và đại diện cho các giao ước chung với các chủ sở hữu token khác trong công ty liên kết.
  • Một trái phiếu – khi nó cấu thành hoặc chứng minh nợ của người phát hành token số đối với bất kỳ khoản tiền nào được người sở hữu token cho người phát hành mượn.
  • Một đơn vị trong Quỹ đầu tư tín thác (CIS), nơi token số đại diện cho một quyền hoặc lợi ích trong CIS, hoặc một lựa chọn để có được một quyền hoặc lợi ích trong  CIS.
Ủy ban Tiền tệ Singapore

Báo cáo đưa ra một loạt các tình huống nghiên cứu, minh hoạ cách thức quản lý các luật chứng khoán mà MAS có thể áp dụng.

Lấy ví dụ cụ thể một tình huống nghiên cứu là một token gắn liền với việc chia sẻ và cho thuê máy tính giữa các user trong nền tảng, MAS cho rằng token số đó sẽ không được xem là chứng khoán theo đạo luật SFA. Tuy nhiên, trong một trường hợp khác, sự phát triển của các tài sản và các tòa nhà thương mại đang hoạt động bằng cách cung cấp các token số đại diện cho một cổ phiếu trong công ty, thì được xem là chứng khoán theo đạo luật SFA.

Những hướng dẫn mới này có nhiều điểm tương đồng với thông cáo trước đây của MAS. Vào tháng 8 vừa qua, nhiều quan chức nhấn mạnh rằng một số đợt chào bán token sẽ phải tuân theo luật chứng khoán với nguyên tắc là các cơ sở dữ liệu số hóa được bán sẽ sinh ra các loại trái phiếu hoặc cổ phần trong kế hoạch đầu tư tập thể.

Hơn nữa, MAS còn tuyên bố trong hướng dẫn mới này rằng một số bộ luật khác của Singapore có thể áp dụng lên việc chào bán token, kể cả những token không thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của MAS.

Báo cáo cho biết:

“Các token số thực hiện các chức năng không nằm trong phạm vi quản lý của MAS có thể vẫn phải tuân theo các đạo luật khác nhằm chống lại nạn rửa tiền và khủng bố tài chính.”

Ngoài ra, có một thời điểm thị trường Singapore gần như bùng nổ bởi sự gia tăng hằng ngày của một lượng lớn các hoạt động ICO và phát hành token số nhằm mục đích kêu gọi vốn. Người ta bắt đầu lo ngại rằng các token số đang phát triển vượt ra khỏi một đồng tiền ảo.

Video đề xuất: Bảo vệ máy tính của bạn trước các hacker lợi dụng hiệu suất CPU để mining Bitcoin.

Hacker lợi dụng CPU để mining BTC

Bảo vệ máy tính của bạn trước các hacker lợi dụng hiệu suất CPU để mining Bitcoin. ——-Nguồn: VTV1, Tin tài chính kinh doanh.

Posted by Tiền điện tử on Friday, 10 November 2017

Xem thêm:

P.Trâm – Theo cryptocoinsnews

Follow Tiendientu on Telegram
tiendientu.org