Follow Tiendientu on Telegram

Người dùng tiền điện tử ở Panama nay đã có thể giao dịch Dash thông qua Coinapult

Satoshi Nakatomoon 06/05/2017

Follow Tiendientu on Telegram
tien-den-tu-dash-1
Crypto Capital vừa đưa tay giúp đỡ Dash
Crypto Capital, nắm giữ giấy phép giao dịch tiền tệ quốc tế, vừa cung cấp một chiếc cầu để Dash có thể được công nhận chính thống.
Đồng Dash, loại tiền tệ mã hóa tập trung vào sự riêng tư, hiện đã có mặt trên ví điện tử Coinapult và những người môi giới tại Panama, cho phép người dùng giao dịch mà không cần sử dụng 20 loại tiền tệ nội địa. Hơn thế nữa, việc hợp tác với Crypto Capital, người nắm giữ giấy phép giao dịch tiền tệ quốc tế, sẽ tạo ra cầu nối cho việc quy định tiền mã hóa thành chính thống.
VP của Ban Phát triển Kinh Doanh của Dash, Daniel Diaz cho biết: “Chúng tôi cảm thấy hứng thú với Coinapult và Crypto Capital trong thời gian dài, và chỉ đang đợi đúng thời điểm. Việc tích hợp này có vai trò rất lớn đối với người sử dụng Dash trong hiện tại và tương lai vì chúng thực sự giải quyết được vấn đề về cách làm thế nào mua bán Dash bằng cách sử dụng tiền chính thống đơn giản và an toàn. Bạn đã thấy được một đường hướng của tiền điện tử được kết nối trực tiếp với nền tảng chuyển tiền có đầy đủ chức năng giống với ngân hàng trực tuyến.
tien-dien-tu-dash-2
Hợp tác với Crypto Capital là một sự lựa chọn đúng đắn của Dash


Bạn có thể dùng account riêng của mình với Crypto Capital, được tích hợp đầy đủ với Coinapult, và chuyển quỹ của mình từ ngân hàng hiện tại sang account Crypto Capital của bạn. Việc đó tốt hơn là chuyển thông qua sàn giao dịch trung gian, bạn có khả năng kiểm soát tất cả các account tham gia vào quá trình chuyển giao. Với khả năng giảm rủi ro và sự va chạm, việc nắm giữ và lưu trữ trên Dash trở nên an toàn hơn nếu bạn bổ sung vào đó rằng Dash có các giao dịch nhanh và không đắt đỏ, bạn sẽ nhận được trải nghiệm toàn diện tuyệt vời.”

CEO của Coinapult, Gabe Sukenik cho biết: “Việc nền kinh tế Dash có thể được sử dụng tại Crypto Capital thông qua Coinanpult sẽ là một bước đi quan trọng trong việc thanh toán tiền chính thống tại ngân hàng. Kể cả giữa những khó khăn to lớn trong vấn đề ngân hàng đối với các công ty Bitcoin khi mở rộng, Crypto Capital đã và đang phục vụ các cá nhân và doanh nghiệp cần các giao dịch chuyển tiền Bitcoin quốc tế thân thiện. Người dùng Dash hiện đã có thể mua bán Dash bằng tiền tệ chính thống bằng cách sử dụng Crypto Capital và Coinapult.”

[Nguồn: financemagnates- 6.5.2017] 
Tia – tiendientu.org
Follow Tiendientu on Telegram
tiendientu.org