Follow Tiendientu on Telegram

Nhật Bản: Các sàn giao dịch Bitcoin phục hồi hoạt động

Quyết Huỳnh 26/07/2017

Follow Tiendientu on Telegram

 

Các sàn giao dịch Bitcoin của Nhật Bản hoạt động trở lại sau khi bị tạm dừng vào ngày 23.7. Các sàn giao dịch này là thành viên của Hiệp hội Doanh nghiệp Cryptocurrency Nhật Bản (JCBA).

Sự đình chỉ hoạt động vào ngày 23.7 đã được gỡ bỏ

13 sàn giao dịch Bitcoin của Nhật Bản đã ngừng các dịch vụ Bitcoin vào ngày 23.7, sau khi BIP91 bị khóa trước đó 3 ngày. Tất cả các thành viên của sàn giao dịch phải tạm dừng tất cả các giao dịch liên quan đến Bitcoin như gửi, rút hay thanh toán Bitcoin.

Vào thứ 2, JCBA đã ban hành một tuyên bố huỷ bỏ biện pháp đề phòng. Nói rằng 24 giờ đã trôi qua kể từ khi việc đình chỉ bắt đầu, theo Hiệp hội “mối quan tâm hiện nay là sự cố chia rẽ Blockchain Bitcoin sẽ ảnh hưởng tới hoạt động của Blockchain” nói thêm :

“Chúng tôi quyết định hủy bỏ việc đình chỉ dựa trên phán quyết của từng thành viên vào thời điểm này và đã có một số thành viên tiếp tục ký việc gửi và rút tiền Bitcoin.”

Một số sàn giao dịch có kế hoạch dừng giao dịch Bitcoin. Ví dụ, Bitpoint đã ngừng dịch vụ Bitcoin vào lúc 13:45 giờ Nhật Bản vào ngày 23.7. Sàn giao dịch ban đầu dự kiến sẽ tiếp tục các dịch vụ Bitcoin vào lúc 16:00 ngày 25.7, nhưng bây giờ sẽ tiếp tục vào ngày 24.7 vào lúc 16:00.

Các doanh nghiệp tạm thời dừng chấp nhận Bitcoin

Cùng với các Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Bitcoin, các nhà bán lẻ Nhật Bản và các nhà hàng chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin cũng ngừng giao dịch cryptocurrency trong thời gian đó. NHK báo cáo vào ngày 23.7 cùng với các sàn giao dịch Bitcoin, “Bitcoin không được dùng để thanh toán tại các nhà hàng và nhưng nơi khác”.

Trong số đó có nhà hàng sushi Numazuko Ginza ở Tokyo, thông báo cho các khách hàng việc sử dụng Bitcoin thanh toán là không có hiệu lực sau khi Coincheck ngừng các dịch vụ mua bán. Giám đốc nhà hàng Ken Nagahama chứng kiến sự gia tăng khách hàng muốn thanh toán bằng tiền tệ số trong vài tháng qua. Ông nói:

“Tôi nghĩ đây là một biện pháp vô ích để cải thiện Bitcoin, và tôi hy vọng sự ổn định sẽ tiếp tục”

Sự đình chỉ vào ngày 1.8 vẫn đang trong kế hoạch

JCBA và các sàn giao dịch Bitcoin của JCBA sẽ vẫn đình chỉ các dịch vụ Bitcoin vào ngày 1.8. Họ cũng đang chuẩn bị làm thế nào để đối phó một HardFork xảy ra vào ngày này và kết quả xuất hiện một cryptocurrency mới, được gọi là “ Bitcoin Cash”. Hiệp hội nhắc lại trong thông báo hôm thứ 2:

“Vào ngày 1.8 có khả năng sẽ diễn ra sự chia tách bởi Hard fork, mỗi thành viên sẽ thực hiện các biện pháp như thiết lập lại thời hạn tạm ngừng các giao dịch để đối phó với HardFork.”

Bạn có nghĩ ràng các sàn giao dịch Bitcoin và các doanh nghiệp có nên đình chỉ các dịch vụ Bitcoin vào ngày 1.8?. Cho chúng tôi biết trong phần ý kiến dưới đây.

Video đề xuất:

Xem thêm:

T.Tu – tiendientu.org

news.bitcoin – 26.7.2017

Follow Tiendientu on Telegram
tiendientu.org