Follow Tiendientu on Telegram

NHNN đã tiếp nhận 1.300 báo cáo giao dịch đáng ngờ trong 9 tháng qua

Piccino 22/10/2019

Follow Tiendientu on Telegram

 tiendientu-header Trong 9 tháng qua, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã tiếp nhận khoảng 1.300 báo cáo giao dịch đáng ngờ. Thông tin do NHNN chuyển giao cũng đã hỗ trợ các cơ quan bảo vệ pháp luật trong việc điều tra, xét xử kịp thời nhiều vụ án lớn. 

giao dich dang ngo

1.300 báo cáo giao dịch đáng ngờ

Theo Thanh Niên, NHNN đã chuyển giao thông tin liên quan đến 100 vụ việc giao dịch đáng ngờ cho các cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định pháp luật.
Ngoài ra, NHNN đã nhận được khoảng 200 văn bản đề nghị cung cấp thông tin từ các cơ quan chức năng. Trong đó, đã xử lý hầu hết các văn bản này. Các thông tin do NHNN chuyển giao, cung cấp qua công tác phòng, chống rửa tiền đã hỗ trợ hiệu quả cho các cơ quan bảo vệ pháp luật trong việc điều tra, xét xử kịp thời nhiều vụ án lớn trong thời gian qua.
Theo quy định hiện nay về phòng chống rửa tiền, các giao dịch được cho là đáng ngờ như sau:
  • Không thể xác định được khách hàng theo thông tin cung cấp;
  • Doanh số giao dịch trên tài khoản không phù hợp với thông tin và hoạt động kinh doanh thông thường của khách hàng hoặc có sự thay đổi đột biến trong doanh số giao dịch trên tài khoản;
  • Giao dịch được tiến hành bởi một khách hàng có liên quan đến hoạt động bất hợp pháp;
  • Dấu hiệu giao dịch đáng ngờ đối với lĩnh vực bất động sản, chứng khoán, lĩnh vực trò chơi có thưởng…

Nỗ lực chống rửa tiền, tài trợ khủng bố

NHNN đã và đang phối hợp với các Bộ, ngành liên quan để chuẩn bị cho đợt đánh giá đa phương của Nhóm châu Á – Thái Bình Dương về cơ chế phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố của Việt Nam.
Cụ thể, tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2019 – 2020 và kế hoạch tổng thể cho đánh giá đa phương của Việt Nam về chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố; phối hợp với các đơn vị liên quan, hoàn thành báo cáo tuân thủ kỹ thuật (báo cáo TC); báo cáo tính hiệu quả đối với 11 mục tiêu trực tiếp (báo cáo IO); tổ chức làm việc giữa đoàn đánh giá tiền trạm của APG với các bộ, ngành liên quan về nội dung báo cáo TC.
Xem thêm: 
Follow Tiendientu on Telegram
tiendientu.org