Nghe thấy lời chỉ trích này, những người ủng hộ IOTA đồng ý rằng hệ thống IOTA vẫn còn nhiều điểm cần cải thiện. Họ tin rằng IOTA cần nhiều thời gian để hoàn thiện. Lúc này, các tình nguyện viên của IOTA vẫn đang phát triển mạng lưới, triển khai dự án marketplace và nâng cấp nhiều thiết bị công nghệ.

“IOTA không chỉ là một cryptocurrency. IOTA gắn liền với tầm nhìn xa và rộng hơn về công nghệ. IOTA muốn xây dựng cơ sở hạ tầng phân quyền, độc lập, ít bị hạn chế cho các giải pháp IoT. Các token chỉ là một mảng nhỏ, cung cấp phương tiện trao đổi giá trị. Đầu tư vào IOTA đồng nghĩa với việc bạn tin trưởng vào tầm nhìn vĩ đại này.” – Rottmann khẳng định.

Video đề xuất: CoinDaily 29.12.2017