Follow Tiendientu on Telegram

NHTW Ả Rập Saudi sử dụng Blockchain để chuyển tiền đến các ngân hàng địa phương

Tris 09/06/2020

Follow Tiendientu on Telegram

tiendientu-header Cơ quan tiền tệ Ả Rập Saudi (SAMA), ngân hàng trung ương của đất nước, tuyên bố rằng họ đã sử dụng công nghệ blockchain để gửi tiền vào các ngân hàng địa phương.

Trong một tuyên bố chính thức, SAMA cho biết cơ quan này đã chuyển tiền đến các ngân hàng trong nước thông qua công nghệ blockchain.

Theo SAMA, ứng dụng blockchain là một phần trong nỗ lực liên tục nhằm khám phá và thử nghiệm các công nghệ mới nổi, theo kịp xu hướng toàn cầu. Qua đó, SAMA có thể đánh giá tác động của công nghệ đó lên lĩnh vực tài chính.

SAMA là một trong những ngân hàng trung ương tiên phong thử nghiệm công nghệ blockchain để chuyển tiền. Động thái này là một trong những sáng kiến cải tiến quan trọng được SAMA đưa ra để cho phép sử dụng và phát triển Fintech ở Vương quốc.

Cải tiến còn bao gồm: Sáng kiến Fintech Saudi hợp tác với Cơ quan thị trường vốn, giới thiệu SAMA Sandbox, và một loạt các dịch vụ và thanh toán ngân hàng số.

Follow Tiendientu on Telegram
tiendientu.org