Follow Tiendientu on Telegram

Sàn giao dịch OKEx

OKCoin dừng OKCoin.com để ra mắt nền tảng OKEX mới

Satoshi Nakatomoon 27/05/2017

Follow Tiendientu on Telegram

tiendientu-header OKCoin, một công ty giao dịch Bitcoin Trung Quốc với sàn giao dịch nội địa và sàn quốc tế tại Hồng Kông, vừa qua đã thông báo về việc ra mắt OKEX.com dành cho giao dịch tài sản Blockchain toàn cầu.


OKCoin Intl. của Hồng Kông sẽ tập trung trở thành nền tảng giao dịch tài sản Blockchain và tiền chính thống được đăng kí toàn cầu, cung cấp các giao dịch spot và margin. OKCoin Intl. sẽ không tiếp tục hoạt động trên OKCoin.com từ ngày 30.5.2017 và sẽ giúp người dùng chuyển qua địa chỉ mới là OKEX.com.

Trong quá trình chuyển đổi người dùng từ 14:00 đến 17:00 ngày 30.5.2017 (UTC+8), nền tảng OKCoin.com sẽ không thể truy cập được. OKEX mới sẽ bắt đầu trở lại các future trading sau khi quá trình chuyển giao hoàn tất.

Trong quá trình di chuyển, sẽ có những thay đổi dưới đây:

1.    Future trading của Bitcoin và Litecoin sẽ không còn trên OKCoin.com nữa. các contract của hai loại tiền này sẽ được giao dịch trên www.OKEX.com.

2.    Thông tin đăng nhập tài khoản OKCoin.com sẽ có thể sử dụng được để đăng nhập vào OKEX.

3.    Tất cả số dư trong future account, position đang mở, và các đơn đặt hàng sẽ được chuyển sang OKEX.com. Số dư tài khoản spot của OKCoin.com sẽ được giữ lại trên OKCoin.com dành cho các giao dịch BTC/USD.

4.    Các account trên OKCoin Intl. và OKEX sẽ độc lập với nhau. Hoạt động rút và gửi tiền sẽ được thực hiện tách biệt.

5.    OKEX sẽ cung cấp xác nhận 0 cho bất kì tài sản Blockchain chuyển đến địa chỉ OKCoin.

6.    OKCoin sẽ cung cấp xác nhận 0 cho bất kì tài sản Blockchain chuyển đến địa chỉ OKEX.

7.    Tất cả người sử dụng API, vui lòng thay đổi URL API REST từ www.okcoin.com sang ww.okex.com, URL API WebSocket từ real.okcoin.com đến real.okex.com, URL API FIX từ fix.okcoin.com tới fix.okex.com. Chú ý: Người dùng WebSocket API và FIX API cần phải chuẩn bị mã trước 14:00, ngày 30.5.2017 (UTC 8) và thay đổi URL lúc 17:00. Người dùng REST API vui lòng hoàn tất việc thay đổi URL trước 00:00, ngày 2.6.2017 (UTC 8). Sau đó, chỉ có giao dịch API sẽ được hỗ trợ trên www.okcoin.com.

8.    Chuyển đổi này sẽ không ảnh hưởng đến cân bằng tài chính và bảo mật.

9.    OKCoin sẽ phát hành trước app trên điện thoại do App Store và Android Store yêu cầu phải xem xét. Do đó, trong suốt 5 ngày đầu tiên thì sau đó phiên bản 2.1.7 sẽ được phát hành, người dùng phải vào tav OKEX và đăng nhập vào tài khoản OKCoin International trong trade trong tương lai, và đi đến OKCoin Intl. Tab để tài trợ cho một tài khoản. Tuy nhiên, OKCoin đề xuất cập nhật ứng dụng sau khi di chuyển để không cần điều chỉnh để trade trên cả OKCoin International và OKEX.

10.  Việc di chuyển này sẽ không ảnh hưởng đến www.bihang.com.

11.   Việc thay đổi có thể bị trì hoãn trong trường hợp có biến động giá cả lớn hay các tình huống không lường trước khác.

Tia – tiendienu.org

cryptoninjas – 27.5.2017

 
Video tham khảo
 

Follow Tiendientu on Telegram
tiendientu.org