Follow Tiendientu on Telegram

Giá tiền điện tử hôm nay

Phân tích giá tiền điện tử (02/11): Giá Bitcoin chưa thể bứt phá

Abraham 02/11/2019

Follow Tiendientu on Telegram

tiendientu.org-phan-tich-gia-211-5

logo-izichain Với xu hướng chung của thị trường tiền điện tử đang đi xuống cũng không quá ngạc nhiên khi giá của đa số tiền điện tử đều giảm và quay về các vùng HT trong trung và dài hạn. Nếu xuất hiện dấu hiệu xác nhận đáy trong trung và dài hạn thành công thì việc giá quay trở lại xu hướng tăng chỉ là vấn đề thời gian.

Nhận định xu hướng về thị trường tiền điện tử

1. Bitcoin (BTC)

tiendientu.org-phan-tich-gia-tien-dien-tu-211-1

tiendientu.org-phan-tich-gia-tien-dien-tu-211-2

Giá Bitcoin hiện tại:

Bitcoin (BTC) tiếp tục thể hiện sự suy yếu sau đợt tăng giá bất ngờ tuần rồi khi không thể vượt qua được ngưỡng $9,500.tiền điện tử

Điểm tích cực chỉ là giá được giữ vững trên ngưỡng $8,800 và chưa có dấu hiện rõ ràng về việc bán tháo sẽ xảy ra.

Nếu giá tiếp tục được giữ vững trên ngưỡng $8,800 thì khả năng BTC sẽ đi vào kênh tích lũy giao dịch ngắn diễn ra trong vòng vài tuần trong biên độ $8,800-10,000. Trong ngắn hạn BTC sẽ tiếp tục dao động quanh $8,800-9,500.

Khuyến nghị đầu tư:

  • Nhà đầu tư ngắn hạn hạn có thể lướt sóng ngắn trong biên độ mua vào vùng giá $8,800 và bán ra ở vùng giá $9,000-9,200.
  • Nhà đầu tư dài hạn xem xét cơ cấu lại danh mục khi giá BTC tiệm cận vùng $9,500-10,000 và chuẩn bị cho việc mở vị thể khi đáy trong trung hạn hình thành xong dự kiến ở xung quanh vùng $6,000-7,200.

2. Ethereum (ETH)

tiendientu.org-phan-tich-gia-tien-dien-tu-211-3

tiendientu.org-phan-tich-gia-tien-dien-tu-211-4

Giá Ethereum hiện tại:

Mặc dù có lúc Ethereum (ETH) rớt về mức giá $177 tuy nhiên cuối cùng vẫn giữ vững trên ngưỡng $180 đây là tín hiệu tích cực trong tuần khi giá liên tục được giữ trên $180.tiền điện tử

Xét về xu hướng trong ngắn hạn thì xác suất ETH về lại vùng $190-200 là có thể xảy ra nếu giá vẫn giữ trên $180.

Với khối lượng giao dịch ít trong vài ngày qua trong ngắn hạn ETH có thể tiếp tục dao động xung quanh $180 nhằm tích lũy khối lượng giao dịch và có thể đi lên vùng $220.

Khuyến nghị đầu tư:

  • Nhà đầu tư ngắn hạn có thể lướt sóng trong biên độ mua quanh vùng $180 và bán quanh vùng $200-220.
  • Hiện tại nhà đầu tư dài hạn nên có thể chờ sự xác nhận rõ ràng đáy và xu hướng trong trung và dài hạn khi giá giữ trên ngưỡng $200 trong vài tuần tới.

Một số khuyến nghị đầu tư chung cho thị trường tiền điện tử

NĐT ngắn hạn có thể đầu tư tại các vùng HT KC như phân tích phía trên.

NĐT dài hạn không nên vội vã mở vị thế lúc này mà nên tiếp tục quan sát sự quay trở lại của dòng tiền.

Với xu hướng chung của thị trường tiền điện tử đang đi xuống cũng không quá ngạc nhiên khi giá của đa số tiền điện tử đều giảm và quay về các vùng HT trong trung và dài hạn. Nếu xuất hiện dấu hiệu xác nhận đáy trong trung và dài hạn thành công thì việc giá quay trở lại xu hướng tăng chỉ là vấn đề thời gian.

BTC hiện đang kiểm tra vùng $8,000-8,800 như một vùng HT trong ngắn hạn. Nhà đầu tư nhỏ lẻ vẫn hy vọng vùng này có thể trụ vững trong thời gian tới. Nếu xét trong trung hạn khả năng đánh thủng vùng này cũng vẫn thể xảy ra và khi đó vùng $6,000-7,700 sẽ là vùng HT mới trong trung hạn.

Khuyến cáo

  • Bản tin này chỉ nhằm cung cấp thông tin và những ý kiến chỉ dành cho mục đích tham khảo.
  • Những quan điểm được đề cập trong bản tin này phản ánh những quan điểm của chuyên viên phân tích dựa trên các thông tin và dữ liệu sẵn có; và chuyên viên phân tích đã, đang và sẽ không có bất kỳ sự bồi thường nào trực tiếp và gián tiếp liên quan đế những khuyến nghị hoặc quan điểm được đưa ra trong bản tin này.
  • Mọi thông tin trong bản tin này chỉ mang tính chất tham khảo, không có ý định và mục đích cấu thành những lời khuyên tài chính, đầu tư, giao dịch hay bất kỳ lời khuyên nào khác. Nó không được phân tích như một sự xúi giục hay một yêu cầu mua hay bán bất kỳ những sản phẩm tài chính. Thông tin và những lời bình luận không có ý tán thành hay khuyến nghị cho bất kỳ loại sản phẩm tài chính nào hay những phương tiện đầu tư khác. Nhà đầu tư cần cân nhắc và tự chịu trách nhiệm trước quyết định đầu tư của mình. tiền điện tử
Follow Tiendientu on Telegram