Follow Tiendientu on Telegram

Polkadot (DOT) thử nghiệm Canary Network là Kusama

Abraham 24/08/2019

Follow Tiendientu on Telegram

Logo-tiendientu Giao thức tương tác liên blockchain là Polkadot vừa ra mắt mạng lưới Canary thử nghiệm với tên gọi Kusama.


Đội ngũ nghiên cứu công bố giao thức đầu tiên được triển khai kết hợp với các cải tiến kỹ thuật vượt trội trong quản trị, thuật toán đồng thuận và khả năng mở rộng.

Một bước chuẩn bị

Kusama là mạng lưới Proof-of-Author (PoA). Tất cả các validator node hiện đang được chạy bởi nền tảng Web3. Trong giai đoạn ban đầu này, phần lớn chức năng bị vô hiệu hóa. Nhưng đáng chú ý nhất là tài khoản giao dịch và quản trị.

Sẽ cần thời gian để mạng lưới Polkadot đạt từ 50 đến 100 validator. Những validator này phải được hỗ trợ để liên kết tốt và sẵn sàng.

tiendientu.org-polkadot-dot-1

Polkadot dự kiến ​​sẽ cần từ 1 đến 4 tuần để ra mắt bản nâng cấp. Theo những gì mô tả thì nâng cấp này giúp loại bỏ quyền hạn của Web3 đối với chain.

Thực tế, nâng cấp tiếp sẽ biến Kusama từ mạng PoA tập trung sang mạng Proof-of-Stake (PoS) phi tập trung. Tại thời điểm này, quản trị và giao dịch được kích hoạt và mạng Kusama sẽ hoạt động bình thường.

Canary Network

Canary Network với tên gọi Kusama là một giải pháp của Polkadot để tránh những mạng lưới thử nghiệm giả mạo, gây hỗn loạn trên blockchain.

Kusama sẽ tồn tại miễn là có nhu cầu từ cộng đồng. Và Polkadot hy vọng Canary Network sẽ là chìa khóa mở khóa các dự án và chức năng mới. Cũng như làm tiền đề cho giai đoạn triển khai tiếp theo trên blockchain Polkadot.

Duncan

Follow Tiendientu on Telegram
tiendientu.org