Follow Tiendientu on Telegram

Press Release

Satoshi Nakatomoon 17/05/2017

Press Release là một thông cáo báo chí là một văn bản ngắn, thường chỉ một trang, nhằm mục đích kêu gọi nhận thức và sự quan tâm tới một sự kiện hoặc một vấn đề có giá trị tin tức công ty hay sản phẩm, dịch vụ của bạn.

Tiendientu.org cho phép bạn có thể giới thiệu sản phẩm dịch vụ của bạn trên Website.

Bài viết của bạn sẽ được đăng lên Website www.tiendientu.org nếu đạt được các tiêu chuẩn sau:

  1. Nội dung có thể là dự án Affiliate nhưng tuyệt đối không phải dự án Ponzi, Money Game.
  2. Chúng tôi có đầy đủ thông tin cá nhân/tổ chức của người chịu trách nhiệm nội dung.
  3. Không viết bài xuyên tạc, chống phá tổ chức nhà nước hay các tổ chức khác.
  4. Sản phẩm, dịch vụ được Pháp luật Việt Nam cho phép.
Chúng tôi sẽ xem xét từng bài viết và sẽ trả lời sớm cho quý anh chị quan tâm. Đăng ký thông tin tại đây: https://goo.gl/uAJgdb

Đánh giá