Follow Tiendientu on Telegram

Ứng dụng phân quyền (dApp)

Quy mô sử dụng dApp Tron tăng 48%, xử lý hơn 1 triệu giao dịch/ngày

When Lambor 15/12/2018

Follow Tiendientu on Telegram

 Ngay trong tuần này, TRON Foundation đã ra mắt sàn giao dịch TRC20 – một nền tảng cho phép mọi người trao đổi/mua bán các token được phát hành trên network TRON. Bên cạnh thành tựu đó, dù thị trường đang rơi vào tình trạng suy thoái chung, các dApp trên Tron vẫn ăn nên làm ra, tổng số giao dịch tăng lên đến 48% trong tuần qua.


Điểm sơ qua về token TRC20, TRC10

Token TRC20 và TRC10 có thể được hiểu là các token tương tự với bản gốc đồng Tron. Theo đó,  TRC10 là token do người dùng phát hành không yêu cầu smart contract. Ngược lại, token TRC20 cung cấp tất cả chức năng và sức mạnh của hệ thống token dựa trên smart contract.

Ở một khía cạnh nào đó, TRC20 rất giống với ERC20. Tất cả những thứ cần thiết để phát hành token TRC10 là 1024 TRX, tương đương với Ether trong hệ thống.

Nguồn: CoinMarketCap.

Network Tron sở hữu 1 triệu giao dịch/ngày

Tương tự Ethereum, network Tron cũng hỗ trợ để số ứng dụng phân quyền có thể vận hành trên đó. Và mặc dù thị trường đang rơi vào tình trạng suy thoái chung, các dApp trên Tron vẫn ăn nên làm ra, tổng số giao dịch tăng lên đến 48% trong tuần qua.

Phía Tron cũng đã đề cập đến thông tin trên vào một bài đăng trên blog cách đây không lâu:

“Trong tuần này, tổng số giao dịch trong 24 giờ của các dApp đạt 1.04 triệu, tăng 48% so với tuần trước. Trong khi đó, khối lượng giao dịch 24 giờ đạt 640 triệu TRX, tăng 151% so với tuần trước.

Chúng tôi đã thấy được sự gia tăng đáng kể trong cả hai chỉ số.”

Follow Tiendientu on Telegram
tiendientu.org