Follow Tiendientu on Telegram

Quyền tổng thống Kyrgyzstan: Blockchain có thể đảm bảo tính công bằng cho các cuộc bầu

Piccino 22/10/2020

Follow Tiendientu on Telegram

Quyền tổng thống (tổng thống tạm quyền) kiêm thủ tướng của Kyrgyzstan, ông Sadyr Japarov, đã đề xuất giới thiệu một hệ thống được xây dựng trên blockchain để đảm bảo các cuộc bầu cử công bằng trong tương lai gần và khôi phục niềm tin của công chúng vào quá trình dân chủ.

Vào ngày 20 tháng 10, ông Japarov đã nói với các phóng viên kênh truyền hình Al-Jazeera:

“Chúng ta đã có ba cuộc cách mạng vì bầu cử không công bằng. Nếu điều này tiếp tục diễn ra, tình trạng bất ổn và các cuộc cách mạng sẽ không dừng lại. Từ bây giờ, mọi thứ sẽ được đảm bảo công bằng. Tôi đã tham khảo ý kiến với Ủy Ban Bầu Cử Trung Ương và đề nghị họ sử dụng công nghệ blockchain. Hệ thống này có thể được thực hiện trong 3–6 tháng ”.

Follow Tiendientu on Telegram