SEC phê duyệt Bitcoin ETF

SEC tiếp tục “hẹn lần hẹn lữa” với đề xuất Bitcoin ETF của VanEck

Abraham 21/05/2019

 Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Mỹ (SEC) lại một lần nữa trì hoãn việc ra quyết định đối với đề xuất Bitcoin ETF của VanEck, theo một thông báo chính thức ngày 21/05.


SEC đã “nới” thêm 35 ngày để thu thập thông tin và ý kiến về đề xuất do sàn CBOE và VanEck đệ đơn từ năm ngoái.

Như tiendientu.org đưa tin, vào tháng 1/2019, CBOE đã rút lại đơn Bitcoin ETF giữa lúc SEC không thể hoạt động do chính phủ đóng cửa trong thời gian dài. Sau đó, sàn này đã nộp lại đơn vào ngày 31/01.

SEC liệt kê 14 câu hỏi để xin ý kiến từ cộng đồng, và sẽ sử dụng những câu trả lời cũng như luận điểm được thu thập để đi tới quyết định cuối cùng.

tiendientu.org-bitcoin-etf-2
Các đề xuất Bitcoin ETF không bị SEC từ chối thì cũng bị trì hoãn.

Các câu hỏi đặt ra đều hướng tới bảo vệ lợi ích công và nhà đầu tư khỏi các tệ nạn lừa đảo. Theo đó:

Ủy ban hiện đang tiến hành phân tích bổ sung các thay đổi quy định được đề xuất để phù hợp với Đạo luật. Theo đó, quy định sàn giao dịch chứng khoán “phải ngăn ngừa các hành vi lừa đảo, thao túng, nhằm tăng tính công bằng và đảm bảo các nguyên tắc cơ bản cần có trong hoạt động giao dịch”. Đồng thời, bảo vệ quyền lợi của cộng đồng nhà đầu tư.”

SEC trước đây đã nhiều lần trì hoãn việc ra quyết định cho đề xuất, cũng với các lý do tương tự như trên. Điều đáng nói là nếu đề xuất này được thông qua, thì Bitcoin ETF chỉ được giao dịch trên sàn CBOE.

ETF là một sản phẩm chứng khoán được định giá theo phần trăm các tài sản liên quan. Vì vậy, ETF có chức năng tương tự như cổ phiếu truyền thống.

Nếu Bitcoin ETF xuất hiện, đây sẽ là cột mốc đánh dấu tiền điện tử được chấp nhận rộng rãi và sự trưởng thành của loại tài sản này.

BVNEX