Follow Tiendientu on Telegram

Số lượng cá voi Bitcoin tăng đột biến và đạt đỉnh

Tris 27/10/2020

Follow Tiendientu on Telegram

tiendientu-header Các cá voi Bitcoin đang nắm giữ khoảng 8 triệu coin và dường như chưa có ý định bán ra. 

Số lượng cá voi Bitcoin đã đạt mức cao nhất mọi thời đại mới trong bối cảnh giá BTC tăng vào tuần trước. Vào ngày 20/10, có 2.178 địa chỉ Bitcoin nắm giữ ít nhất 1.000 BTC. Đến ngày 25/10, con số này tăng lên 2.231. Theo giá hiện tại, 1.000 BTC tương đương khoảng 13 triệu USD.

Dựa trên dữ liệu này, có thể phỏng đoán rằng các cá voi đang kiểm soát ít nhất 2,23 triệu Bitcoin – tương đương với 12% nguồn cung hiện tại.

Theo BitcoinCharts, những địa chỉ cá voi này thực sự kiểm soát 7.902.469 BTC, tương đương 42% tổng nguồn cung. Mặc dù chúng ta biết số lượng địa chỉ cá voi, nhưng chúng ta không biết có bao nhiêu cá nhân hoặc tổ chức kiểm soát chúng. Nhiều địa chỉ có thể được kiểm soát bởi một thực thể hoặc một địa chỉ có thể được kiểm soát bởi nhiều bên thông qua ví đa chữ ký (multi-sig).

Các nhà nghiên cứu cáo buộc rằng khoảng 1,1 tỷ BTC đã hoặc đang được kiểm soát bởi người khai thác ban đầu và tạo ra Bitcoin – Satoshi Nakamoto. Phần lớn số BTC được cho là của Nakamoto chưa bao giờ được chuyển đi.

Chúng ta cũng có thể quan sát thấy sự gia tăng trong mô hình “hodling” – tỷ lệ phần trăm nguồn cung Bitcoin đã không được di chuyển trong một thời gian. 62% nguồn cung đã không di chuyển trong ít nhất 1 năm và gần 1/3 không thay đổi địa chỉ trong 3 năm trở lên.

Theo Cointelegraph

Follow Tiendientu on Telegram
tiendientu.org