Follow Tiendientu on Telegram

So sánh Zcash, Monero với thế hệ privacy coin mới – Grin, Beam

Tris 18/02/2018

Follow Tiendientu on Telegram

tiendientu-header Một trong những mục tiêu quan trọng của tiền mã hoá là đảm bảo tính ẩn danh và quyền riêng tư. Những crypto có thể đáp ứng khả năng này hiện nay là Monero, Zcash, Beam, và Grin. Đều cùng thuộc nhóm privacy coin nhưng 4 cái tên này có gì khác biệt? 

Ẩn danh là một cụm từ còn nhiều tranh cãi trong thị trường tiền điện tử.

 

Ẩn danh hoặc ẩn danh được coi là một trong những yếu tố gây tranh cãi nhất của thế giới tiền điện tử.

Monero là một trong những loại tiền điện tử nhằm đảm bảo 100%. Nhưng dự án Monero không hoàn toàn giữ lời hứa trong vấn đề này.

One of the primary objectives of cryptocurrencies is certainly to ensure anonymity and privacy. Among the one that  achieve these goals the closest are Monero, Zcash, Beam and Grin. But what are the differences between these four cryptocurrencies?

Anonymity or presumed anonymity is one of the most controversial elements of the crypto world.

Monero is one of those cryptocurrencies that aims to guarantee it 100%. But the Monero project does not completely keep its promises in this regard.

Follow Tiendientu on Telegram