Follow Tiendientu on Telegram

Sự khác biệt giữa Public Blockchain và Permissioned Blockchain

phungtram 26/02/2018

Trong bài hướng dẫn “Công nghệ Blockchain hoạt động như thế nào?”, chúng tôi đã giới thiệu một phần về 3 công nghệ cấu thành Blockchain gồm: các khóa mã hóa, mạng lưới phân quyền và giao thức phục vụ hệ thống.

Bitcoin là ứng dụng tham vọng nhất của Blockchain. Bất cứ ai cũng có thể sử dụng các khóa mã hóa của Bitcoin, bất cứ ai cũng có thể trở thành một node và tham gia vào mạng lưới, và bất cứ ai cũng có thể trở thành một nhà đào để phục vụ cho mạng lưới và tìm kiếm phần thưởng. Các nhà đào có thể rời khỏi điểm node rồi quay lại nếu họ thấy thích hay họ có thể kích hoạt một tài khoản đầy đủ trong mạng lưới hoạt động của blockchain từ khi họ rời đi.

Về cơ bản, bất cứ ai cũng có thể đọc được chuỗi, bất kì ai cũng có thể thực hiện những thay đổi hợp lý và có thể viết thêm một khối mới vào chuỗi (miễn là họ tuân thủ theo quy tắc). Bitcoin có tính phân quyền và đặc điểm này cũng được mô tả như một bằng chứng kiểm duyệt Blockchain.

Vì những lý do trên, Bitcoin được biết đến bởi mô tả rộng nhất của nó là một public blockchain. Nhưng, đây không phải là cách duy nhất để xây dựng Blockchain.

Blockchain có thể được xây dựng bằng việc yêu cầu sự cho phép đọc thông tin trên blockchain, điều đó giới hạn các đối tượng có thể giao dịch trên blockchain và thết lập quyền truy cập mạng lưới.

Ví dụ, Ripple hoạt động như một permissioned blockchain. Công ty start-up này nắm quyền xác định ai có thể trở thành người xác nhận giao dịch trên mạng lưới. Đến nay, Ripple đã có CGI (CGI Group), MIT (Massachusetts Institute of Technology) và Microsoft đảm nhiệm vai trò này bên cạnh các node thuộc quyền sở hữu của chính Ripple được phân phối ở khắp nơi trên thế giới.

Một nhà phát triển blockchain có thể tạo ra hệ thống dữ liệu có sẵn cho mọi người đọc, nhưng họ sẽ không có quyền cho phép bất cứ ai trở thành một điểm node, phục vụ an ninh mạng lưới, xác minh giao dịch hay khai thác. Đó là một tình huống kết hợp được phản ánh trong nhiều cách khác nhau mà các nhà doanh nghiệp đang thử nghiệm với công nghệ.

Với permissioned blockchain, điều này có thể hoặc không thể liên quan đến “proof of work” hoặc một số yêu cầu khác của hệ thống từ các node. Ví dụ, khi các  doanh nghiệp sở hữu một private blockchain thì việc khai thác cho hệ thống không hiện hữu, các thông tin nội bộ chỉ đơn thuần là truy xuất dữ liệu từ sổ cái (ledger).

P.Trầm – Theo Coindesk

Đánh giá