Follow Tiendientu on Telegram

Super IP cho GameFi, Tương lai của ngành công nghiệp trò chơi với tác động của P2E

An Manu 25/11/2021

Follow Tiendientu on Telegram

Mọi người đều đã nghe “GameFi” và “NFT” một lần trước đây trong xã hội dựa trên thông tin này.

Có một số phong trào để mở rộng kinh doanh trò chơi mới thông qua GameFi trên khắp thế giới, bao gồm AXIE, MIR4 ở Hàn Quốc, nc soft of lineage. Trước tình hình đó, Fantasy of the Three Kingdoms bắt đầu nhập cuộc với tư cách là một dự án P2E mạnh mẽ.

 

The Fantasy of the Three Kingdoms (F3K)

Fantasy of the Three Kingdoms, gọi tắt là F3K, là một trò chơi blockchain chính thống chủ yếu được bắt đầu bởi các nhà phát triển SEGA, Koei Tecmo Games, Nexon, Sony và Ubisoft. Câu chuyện chính của trò chơi này có chủ đề là người dùng tham gia vào các nội dung của Tam Quốc nổi tiếng thế giới, giành lấy lãnh thổ trong trò chơi và tạo ra một lịch sử mới thông qua các cuộc chiến tranh.

 

Chất lượng cao của họ với các chuyên gia trò chơi

Nhóm F3K tự tin rằng chất lượng của việc phát triển trò chơi và phát triển blockchain là cao vì nó đang tiến hành với nguồn nhân lực tuyệt vời; các chuyên gia trong ngành đó. Và hơn thế nữa, họ đang cố gắng làm cho chất lượng của nội dung lớn hơn nhiều.

Super IP cho GameFi, Tương lai của ngành công nghiệp trò chơi với tác động của P2E

 

Thông tin sự kiện Whitelist

F3K bắt đầu Sự kiện Whitelist từ ngày 22 tháng 11 năm 2021.

Thông qua xếp hạng sự kiện, 10 người dùng hàng đầu có thể nhận NFT trực tiếp thông qua airdrop và những người dùng khác trong danh sách trắng có thể có cơ hội mua NFT thông qua xổ số ngẫu nhiên. Và việc tham gia vào sự kiện Danh sách trắng này sẽ mang đến cho người dùng cơ hội dự đoán trước lợi thế trong trò chơi của họ với các  SSR NFT.

Trang web chính thức: https://www.fantasy3k.com/

Trang whitelist: https://whitelist.fantasy3k.com

Twitter: https://twitter.com/Fantasy_3k

Discord: https://discord.com/invite/jBYzHruKs7

 

Follow Tiendientu on Telegram
tiendientu.org