Thẻ: Donald Trump bổ nhiệm Mick Mulvaney làm Tham mưu trưởng Nhà Trắng

Follow Tiendientu on Telegram