Follow Tiendientu on Telegram

Đồng stablecoin Tether (USDT)

Tether đưa 39 ví chứa hàng triệu USDT vào “danh sách đen”

Tris 10/07/2020

Follow Tiendientu on Telegram

tiendientu-header Nhà phát hành stable coin Tether đã liệt 39 địa chỉ ví Ethereum vào danh sách đen. Các ví này đều chứa một lượng lớn USDT. 

tether-dua-39-vi-chua-hang-trieu-usdt-vao-danh-sach-den

Philippe Castonguay, một nhà nghiên cứu Ethereum tại Horizon Games, đã tạo ra một bảng điều khiển trên Dune Analytics, cho thấy Tether đã cấm các địa chỉ này bắt đầu vào tháng 11 năm 2017.

Trong số 39 địa chỉ được xác định bởi Castonguay, có 24 địa chỉ là được đưa vào danh sách đen trong năm 2020. Một phân tích tiếp theo cho thấy rằng có ví chứa 5,51 triệu đô la trị giá USDT cũng đang được giữ trong danh sách đen trong năm nay. Còn, một ví lớn khác chứa 4,56 triệu đô la USDT đã bị đưa vào danh sách đen vào ngày 5/4.

Khi được đưa vào danh sách đen này, các ví sẽ không thể gửi, nhận hoặc đổi USDT. Trên thực tế, số Tether trong những ví này đã hiển thị là không thể sử dụng được.

Follow Tiendientu on Telegram
tiendientu.org