Follow Tiendientu on Telegram

EOS - Blockchain và hệ sinh thái EOS

Thị trường việc làm freelance với hơn 700.000 người dùng đang chuyển lên blockchain EOS

Abraham 11/04/2019

Follow Tiendientu on Telegram

 Hơn 700.000 tài khoản người dùng từ một trang web dành cho freelancer đang chuyển sang blockchain của EOS.


Thị trường 700.000 người dùng chuyển sang EOS

Moonlighting – một marketplace dành cho các chuyên gia làm việc tự do ra mắt vào 2014 – đã được đầu tư 5 triệu USD từ quỹ FinLab EOS VC, một liên doanh của FinLab AG và Block.one. Khoản đầu tư này sẽ được sử dụng để phát triển cơ sở người dùng của Moonlighting và tích hợp cơ sở hạ tầng hiện có với EOS.

Jeff Tennery, CEO của Moonlighting, chia sẻ:

Chúng tôi đã nghiên cứu các giao thức blockchain từ cuối năm 2017 và lựa chọn EOSIO do khả năng mở rộng quy trình xử lý giao dịch, phí giao dịch thấp và cho phép quản lý tài khoản người dùng dễ dàng.”

tiendientu.org-blockchain-eos-3
Moonlighting – một thị trường dành cho freelancer – được Block.one đầu tư.

Trở lại vào năm 2018, Block.one đã huy động được khoảng 4 tỷ USD trong đợt ICO EOS kéo dài một năm – thời gian gọi vốn kỷ lục trong lịch sử cryptocurrency. Công ty đã sử dụng các khoản tiền đó để phát triển phần mềm EOSIO mà blockchain của EOS hoạt động.

Paul Grotowski, COO of EOS VC, nhận xét:

Chúng tôi tin rằng Moonlighting chứa ba đặc điểm chính mà bạn tìm kiếm ở một ứng dụng phi tập trung: khách hàng thực, thu hút thực và ứng dụng thực với công nghệ blockchain.”

FinLab AG của Đức đã đầu tư vào công nghệ tài chính từ năm 2005. Thành viên hội đồng quản trị FinLab là Stefan Schuetze cho biết mọi người tại công ty của ông “tin rằng họ sẽ là một trong những người chiến thắng khi sớm ủng hộ blockchain”.

Freelancer lĩnh vực Blockchain

Tích hợp với công nghệ Web 3.0 là một bước chuyển chiến lược với Moonlighting.

CEO Tennery cho biết:

Chúng tôi muốn người dùng của mình có thể chuyển hồ sơ của họ sang bất kỳ nền tảng nào và cung cấp cho họ một cách đơn giản để sử dụng hồ sơ Moonlighting ở bất cứ nơi nào họ chọn để sử dụng.

Nền kinh tế Gig (nền kinh tế việc làm tự do) rất phân tán và kế hoạch của chúng tôi là cho phép những người làm việc tự do kiểm soát việc sử dụng hồ sơ của họ. Cũng như cung cấp một cổng đăng nhập, tổng hợp duy nhất.”

tiendientu.org-blockchain-eos-2
Số lượng DApp và người dùng của EOS đang tăng lên khá đáng kể.

Tuy nhiên, điểm quan trọng là công ty không sao chép tất cả dữ liệu của mình sang blockchain bằng văn bản thuần túy. Thay vào đó, Moonlighting bảo mật dữ liệu bằng cách sử dụng hàm hash nhưng vẫn dựa vào cơ sở dữ liệu tập trung để giải mã.

Tennery giải thích:

Các hàm hash trên blockchain cung cấp khả năng kiểm toán và tính hợp lệ cho các hồ sơ freelancer được duy trì off-chain.”

Đây không phải là bước đột phá đầu tiên của Moonlighting trong lĩnh vực cryptocurrency. Công ty đã dự định tiến hành ICO vào giữa năm 2018 để giúp tạo điều kiện thanh toán nhanh hơn. Nhưng không tiến hành vì:

Năm ngoái, có quá nhiều việc cần phải ra quyết định. Cũng như EOS VC ưu tiên đầu tư vào vốn cổ phần truyền thống hơn là ICO.”

Follow Tiendientu on Telegram
tiendientu.org