Follow Tiendientu on Telegram

Thử nghiệm về Blockchain của chính phủ Anh trong thúc đẩy chiến lược kỹ thuật số mới

Satoshi Nakatomoon 14/03/2017

Follow Tiendientu on Telegram
Chính phủ Anh cho biết họ hình dung về vai trò của Blockchain là 1 phần trong kế hoạch mở rộng số hóa được ra mắt sớm vào tháng này.
Sở văn hóa, thể thao và truyền thông đã công bố “Chiến lược số hóa cho 2017” vào ngày 1 tháng 3, phác thảo nên những sáng kiến về chính sách liên quan để hỗ trợ cho nỗ lực số hóa trong khu vực tư doanh của quốc gia. Điều này đã nhấn mạnh về công việc tại Trung tâm Catapult kỹ thuật số (Digital Catapult Centre), chính quyền sẽ thấy được ‘những cách thức mới để làm việc với dữ liệu cá nhân với sự kiểm soát tốt hơn và sư tin tưởng…[và] những ứng dụng của Blockchain cũng như các hợp đồng thông minh’.
Trong khi không đi sâu vào chi tiết mà công việc đòi hỏi, phác thảo chiến lược đã xác định sẽ hỗ trợ các ứng dụng trong việc sản xuất, chăm sóc sức khỏe và các ngành đòi hỏi đến sáng tạo.
Karen Bradley, Bộ trưởng bộ Văn hóa, truyền thông và thể thao, trong các hội nghị kỹ thuật số, đã phát biểu rằng chính quyền sẽ xem xét để thúc đẩy việc trao đổi nhiều hơn giữa các khu vực tư doanh và quốc doanh do chính phủ đang theo đuổi xu hướng số hóa.

 

Bradley cho biết:

“Tôi hy vọng ‘chiến lược được ban hành’ sẽ đánh dấu bước khởi đầu cho giai đoạn mới của sự liên kết chặt chẽ giữa Chính Phủ và các ngành công nghệ số, tôi cũng mong đợi công việc sẽ được thực hiện với tư thái gắn kết với nhau để làm cho nền kinh tế số của chúng ta mạnh mẽ và công bằng hơn”.

Bài phát biểu này biểu thị rằng chính phủ Anh đang trông chờ vào việc mở rộng việc đầu tư và nguồn lực vào công nghệ số, có lẽ xây dựng trên báo cáo tháng 1/2016 từ Văn phòng chính phủ Anh về Khoa học – đưa đến phát kiến vĩ đại hơn trong Blockchain.
Từ lúc đó, các quan chức đã và đang thử nghiệm công nghệ để kiểm tra các thanh toán an toàn và việc giải ngân vốn vay của sinh viên thông qua sổ cái phân phối. Chính quyền cũng đang yêu cầu các công ty làm việc với Blockchain về cuộc thi khởi nghiệp vào mùa thu.
[news.bitcoin – 14.3.2017]
Tia – tiendientu.org
Follow Tiendientu on Telegram
tiendientu.org