Follow Tiendientu on Telegram

ThunderCore là gì? Kiến thức cơ bản về ThunderCore và Thunder Token (TT)

Tris 08/05/2019

Follow Tiendientu on Telegram

ThunderCore là dự án đầu tiên được mở bán trên Huobi Prime Lite – phiên bản IEO mới của Huobi Pro. Thunder Token sẽ được bán và niêm yết trên sàn Huobi Pro vào ngày 9/5/2019. 

ThunderCore là gì?

ThunderCore là một public blockchain tích hợp Ethereum Virtual Machine (EVM). Nền tảng ThunderCore cung cấp giải pháp Protocol hiệu quả và phi tập trung.

ThunderCore giải quyết vấn đề gì?

Sau nhiều năm nghiên cứu và phát triển, ThunderCore hướng đến trở thành nền tảng blockchain có thông lượng cao, thời gian xác thực nhanh, với chi phí thấp cho các DApps dễ dàng deploy và mở rộng. Nhờ đó, dự án ThunderCore sẽ giải quyết được bài toán trong thế tam nan của blockchain là mở rộng – phân quyền – bảo mật.

thundercore-giai-quyet-van-de-gi

Thunder Token (TT) là gì?

 • Tên: Thunder Token
 • Mã token: TT
 • Tổng nguồn cung: 10,000,000,000 TT
 • Blockchain: ThunderCore

Thunder Token là native currency của blockchain ThunderCore. Vai trò của Thunder Token (TT) giống như Ether (ETH) trên blockchain Ethereum. Khi hệ sinh thái của ThunderCore được mở rộng, vai trò của Thunder Token (TT) sẽ được tăng lên đáng kể.

Chức năng của Thunder Token

Hiện tại, blockchain Thundercore hoạt động dựa trên cơ chế đồng thuận Proof of Stake (PoS) nên Thunder Token (TT) đang được dùng cho các chức năng sau:

 • Trả phí Gas
 • Stake và trở thành đơn vị xác nhận giao dịch (Validator)
 • Trả thưởng cho Validator

Phân bổ Thunder Token

thundercore-thundertoken-la-gi

 • Developer Incentive: 10%
 • Committee/Operator Incentive: 15%
 • Community Incentive: 15%
 • Team: 15%
 • Project Funding: 25.86% (0.33% bán trên Huobi Prime Lite)
 • Thunder Token Reserve Account:19.14%

Các vòng gọi vốn và phân phối Thunder Token

Seed Round

 • Giá bán: $0.01/TT, tháng 1/2018
 • Số lượng token bán ra: 575,906,500 TT, chiếm 5.76% tổng cung
 • Phân phối token: Lock đến ngày 26/2/2020

Strategic Round

 • Giá bán: $0.02/TT, tháng 3/2018 đến tháng 5/2018
 • Số lượng token bán ra: 1,862,274,499 TT, chiếm 18.62% tổng cung
 • Phân phối token: lock trong vòng 1 năm kể từ ngày mua, phân phối trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 5 năm 2019

Private Round

 • Giá bán: $0.1/TT, tháng 6/2018 đến tháng 7/2018
 • Số lượng token bán ra: 147,648,516 TT, chiếm 1.48% tổng cung
 • Phân phối token: phân phối 20% vào ngày 28/2/2019, 40% vào ngày 28/52019, 40% vào ngày 28/82019

IEO Thunder Token (TT) trên sàn Huobi

thundercore-thundertoken-IEO-huobi-prime-lite

 • Số lượng token bán trên Huobi Prime Lite: 33,333,333 TT, chiếm 0.33% tổng cung
 • Phân phối token trên Prime Lite : Không lock token
 • Chấp nhận thanh toán bằng: Huobi Token (HT)
 • Giá bán: 1 TT =$0.015 (Giá của HT sẽ được thông báo vào ngày mở bán)
 • Ngày bán IEO: 9/5/2019, từ 19:00:00 tới 19:29:59 (GMT+7)
 • Mua tối thiểu: 100 HT

Cập nhật thông tin về ThunderCore mới nhất

Để không bỏ lỡ các sự kiện quan trọng của dự án ThunderCore và Thunder Token, bạn hãy theo dõi các kênh thông tin chính thức sau:

 • Website: https://www.thundercore.com/
 • Whitepaper: https://docs.thundercore.com/thunder-whitepaper.pdf
 • Litepaper: https://docs.thundercore.com/thunder-litepaper.pdf
 • Telegram: https://t.me/thunder_official
Follow Tiendientu on Telegram