Follow Tiendientu on Telegram

Tấn công hack trong cryptocurrency

Tin tặc đã đánh cắp hơn 1,3 triệu đô la từ một sàn giao dịch tiền điện tử Châu Âu

Tris 04/08/2020

Follow Tiendientu on Telegram

tiendientu-headerMột nền tảng giao dịch tiền điện tử Châu Âu có tên là 2gether gần đây đã trở thành mục tiêu của một nhóm tin tặc không xác định.

Được biết, những tin tặc này đã đánh cắp hơn 1,183 triệu Euro (tương đương 1,39 triệu đô la) từ các tài khoản đầu tư trong một cuộc tấn công mạng vào ngày 31 tháng 7. Số tiền thiệt hại này tương đương với 26.79% tổng tài sản của quỹ.

Ramon Ferraz Estrada, CEO của 2gether, tiết lộ trong một loạt bài đăng trên Twitter rằng vụ hack ảnh hưởng đến tài khoản đầu tư tiền điện tử và lộ mật khẩu người dùng.

Được thành lập từ năm 2017, 2gether là nền tảng giao dịch cryptocurrency, phục vụ mua-bán tiền mã hóa trong khu vực đồng Euro. Sàn này cũng đã phát hành token riêng, với mã 2GT trong năm 2020.

Follow Tiendientu on Telegram
tiendientu.org