Follow Tiendientu on Telegram

Tin tức crypto (29.10): Số giao dịch chưa được xác nhận trên mạng Bitcoin ở mức cao nhất kể từ 2017

Piccino 29/10/2020

Malaysia ban hành hướng dẫn sửa đổi quản lý tài sản kỹ thuật số

Ủy Ban Chứng Khoán Malaysia (SCM) đã ban hành các hướng dẫn sửa đổi quản lý tài sản kỹ thuật số, có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 10. Các hướng dẫn này nhằm điều chỉnh các sự kiện IEO và cơ quan giám sát tài sản kỹ thuật số. Theo SCM, các quy tắc nhằm mục đích thúc đẩy “đổi mới có trách nhiệm trong không gian tài sản kỹ thuật số, đồng thời quản lý các rủi ro mới nổi và bảo vệ lợi ích của các tổ chức phát hành và nhà đầu tư”.

Số giao dịch chưa được xác nhận trên mạng Bitcoin ở mức cao nhất kể từ 2017

Mạng giao dịch Bitcoin đã chậm lại trong bối cảnh giá Bitcoin (BTC) tăng lên mức cao mới, gây ra một số lượng lớn các giao dịch chưa được xác nhận.

Theo số lượng giao dịch mempool trên Blockchain.com, số lượng giao dịch Bitcoin chưa được xác nhận đã vượt qua con số 100.000 vào ngày 27 tháng 10. Đây là số lượng giao dịch Bitcoin chưa được xác nhận cao nhất được ghi nhận kể từ cuối năm 2017, khi Bitcoin đạt $20.000.

ConsenSys hợp tác với đối tác đồng Euro kỹ thuật số Banque de France

Công ty phần mềm Ethereum ConsenSys vừa ký dự án tiền tệ kỹ thuật số ngân hàng trung ương thứ sáu của mình. Vào ngày 28 tháng 10, công ty trong lĩnh vực blockchain đã thông báo rằng họ sẽ hợp tác với Société Générale Forge về các thử nghiệm cho một đồng Euro kỹ thuật số.

Société Générale Forge là nền tảng thị trường vốn kỹ thuật số của tập đoàn dịch vụ tài chính lớn, Société Générale Group. SG Forge đã tham gia vào việc phát hành trái phiếu trị giá 100 triệu Euro làm token bảo mật trên chuỗi khối Ethereum vào mùa xuân năm 2019. Nó chuyên xây dựng các mô hình cấp thể chế cho các token bảo mật được quy định được đăng ký trên blockchain.

Nội dung: IZIChain

tiendientu.org