Follow Tiendientu on Telegram

TomoChain được Bộ Giáo dục và Đào tạo sử dụng để lưu trữ văn bằng

Piccino 19/11/2020

Follow Tiendientu on Telegram

tiendientu-header Từ năm học 2020 – 2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định ứng dụng công nghệ blockchain do TomoChain cung cấp trong việc lưu trữ văn bằng quốc gia.

Theo đó, tất cả văn bằng được cấp bởi các đơn vị đào tạo thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ lần lượt được đưa vào hệ thống lưu trữ văn bằng quốc gia. Hệ thống truy xuất cho các bên có nhu cầu cũng sẽ được xã hội hoá. Để bảo đảm tính an toàn dữ liệu, hệ thống này ứng dụng những công nghệ tiên tiến nhất, trong đó ó nền tảng blockchain TomoChain.

Theo TomoChain, quy trình lưu trữ và truy xuất văn bằng gồm hai bước chính. Đầu tiên, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận dữ liệu văn bằng số hoá từ các cơ sở đào tạo, sau đó sắp xếp và lưu trữ đồng bộ. Mỗi văn bằng, tương ứng với một học sinh, sinh viên khi tốt nghiệp, sẽ có một số hiệu. Mỗi số hiệu là một mã duy nhất, được xác thực, bảo đảm tính minh bạch và không thể bị tạo khống, làm giả.

Tiếp đó, thông qua một cổng thông tin, các bên có thể truy xuất dữ liệu văn bằng. Các văn bằng được lưu trữ bằng công nghệ chuỗi khối, bảo đảm có thể truy vết mọi thay đổi và khôi phục khi cần.

Sơ đồ quy trình số hóa và lưu trữ văn bằng quốc gia trên hệ thống blockchain TomoChain.

Dữ liệu văn bằng được mã hoá và lưu trữ an toàn tại Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời trên blockchain do TomoChain phát triển, bảo đảm việc truy vết mọi thay đổi trong quá khứ. Các dữ liệu này cũng có thể sẵn sàng được khôi phục nếu cơ sở dữ liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo bị tấn công.

Bên cạnh đó, hệ thống được xây dựng đồng bộ, đầy đủ, phục vụ tốt công tác quản lý, xác thực và khai thác thông tin văn bằng, giảm thời gian xử lý công việc, tiết kiệm chi phí hành chính và quản lý chặt chẽ các tiến trình, góp phần nâng cao hiệu quả công việc.

Như vậy, theo nhà phát triển công nghệ TomoChain, với quy trình và ứng dụng công nghệ này, các loại bằng giả sẽ không thể tự nhiên xuất hiện hay được xác thực trên hệ thống. Từ đó, vấn nạn bằng giả sẽ dần dần được đẩy lùi và tiến tới xóa bỏ trong tương lai.

Trên thực tế, việc cấp và quản lý văn bằng hiện được các cơ sở đào tạo thực hiện theo chủ trương tự chủ của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tuy vậy, quy trình này gây nhiều khó khăn cho các cơ quan, đơn vị tuyển dụng khi cần xác thực thông tin. Mỗi khi cần xác nhận bằng thật/giả, các bên phải liên hệ với từng trường, tốn nhiều thời gian, công sức.

Bên cạnh đó, vấn nạn bằng giả cũng là một vấn đề xã hội gây nhức nhối và bức xúc nhiều năm. Bài toán làm thế nào để lưu trữ thông tin văn bằng an toàn, từ đó, tiến tới hỗ trợ các cơ quan, đơn vị sử dụng nhân sự có thể xác thực văn bằng đơn giản, chính xác, tiết kiệm, nhưng không ảnh hưởng đến tính tự chủ của các đơn vị cấp bằng trên cả nước không dễ giải quyết trong quá khứ.

Công nghệ blockchain được Bộ Giáo dục và Đào tạo lựa chọn bởi tính minh bạch, tính an toàn và tiết kiệm nguồn lực xã hội. Trên thế giới và tại Việt Nam, công nghệ blockchain được ứng dụng để lưu trữ dữ liệu an toàn, bảo mật, truy xuất nguồn gốc… trong các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, y tế, giáo dục, nông nghiệp…

Follow Tiendientu on Telegram
tiendientu.org