Follow Tiendientu on Telegram

Topic: Bitconnect - Ponzi lớn nhất lịch sử crypto

Bitconnect là mô hình ponzi lớn nhất trong lịch sử cryptocurrency. Dù đã sụp đổ nhưng câu chuyện về nó vẫn còn được nhắc mãi như một dấu ấn khó quên trong lĩnh vực tiền mã hóa.

Follow Tiendientu on Telegram
Follow Tiendientu on Telegram