Topic: Cá voi crypto

Cá voi crypto thường là những người chấp nhận tiền mã hóa từ thuở ban đầu với hàng triệu USD giá trị tiền mã hóa trong ví. Cá voi cũng có thể là những cá nhân có nguồn vốn cao muốn đầu tư mạo hiểm, họ phát hiện ra thị trường tiền điện tử là một nơi tốt để kiếm lợi nhuận.

Ngoài ra, những nhà đầu tư tổ chức lớn như các quỹ phòng hộ và các bàn giao dịch cũng có thể xem là những con cá voi lớn.

Vakaxa phat trien san giao dich
Follow Tiendientu on Telegram