Topic: Chính phủ các nước sử dụng Blockchain

Blockchain có nhiều ứng dụng hữu ích và thiết thực trong đời sống thực. Không kém cạnh các doanh nghiệp tư nhân, chính phủ trên thế giới đang dần chấp nhận và sử dụng blockchain trong nhiều lĩnh vực hoạt động của quốc gia.

Vakaxa phat trien san giao dich
Follow Tiendientu on Telegram