Follow Tiendientu on Telegram

Topic: Đầu tư IEO

Làn sóng đầu tư IEO đang gây sốt thị trường cryptocurrency trong năm 2019. Với nhiều dự án liên tục x2, x3 giá sau khi token sale kết thúc. Liệu, đây có phải là xu hướng mới của năm? Hay chỉ đơn giản là “bình mới rượu cũ”, ICO gắn mác IEO?

Follow Tiendientu on Telegram
Follow Tiendientu on Telegram
tiendientu.org