Follow Tiendientu on Telegram

Topic: Đồng stablecoin Tether (USDT)

Tether là stablecoin nổi tiếng nhất giới cryptocurrency. Nhưng cũng là đồng coin gây tranh cãi nhất nhì. Tether có minh bạch không? Tether có thao túng giá không? Tether liên tục phát hành USDT để làm gì?

Follow Tiendientu on Telegram
Follow Tiendientu on Telegram
tiendientu.org