Follow Tiendientu on Telegram

Topic: Dự án Kambria

Kambria là dự án ICO khá tiềm năng với nhà sáng lập là Thức Vũ, tài năng trẻ người Việt có kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực robotics và khá nổi tiếng tại Silicon Valley.

Follow Tiendientu on Telegram
Follow Tiendientu on Telegram
tiendientu.org