Follow Tiendientu on Telegram

Topic: Dự án Skymining

Mô hình đa cấp máy đào tiền mã hóa Sky mining nhằm huy động vốn trái phép đã bắt đầu lộ rõ những dấu hiệu lừa đảo, mang lại rủi ro cho nhà đầu tư.

Và chuyện gì đến cũng đến, vài ngày trước, giám đốc  Sky Mining đã bất ngờ mất tích cùng với số tiền không nhỏ của các nhà đầu tư.

Follow Tiendientu on Telegram
Follow Tiendientu on Telegram
tiendientu.org