Follow Tiendientu on Telegram

Topic: Ethereum hard fork Constantinople

Vào ngày 7/12, sau nhiều lần trì hoãn, các nhà phát triển Ethereum đã quyết định ấn định ngày chính thức triển khai hard fork Constantinople. Hard fork Constantinople sắp tới sẽ bao gồm 5 đề xuất cải tiến (EIP) nhằm giúp cho quá trình chuyển đổi từ Proof-of-Work (PoW) sang Proof-of-Stake (PoS) hiệu quả hơn, và ưu việt hơn.

Follow Tiendientu on Telegram
Follow Tiendientu on Telegram
tiendientu.org